Flow kräver utmanande uppgifter

Tiden rinner i väg, du glömmer bort att äta, hör inte vad andra säger och fokuserar helt på uppgiften. Flow är en intensivt angenäm upplevelse – och den infinner sig inte framför tv:n

– Prislappen för flow är att faktiskt anstränga sig, säger neuroforskaren Fredrik Ullén som försöker ta reda på vad som händer i hjärnan vid flow.

En del av oss upplever det i joggingspåret, andra när de med inlevelse får sitta och skriva framför datorn. Vilken aktivitet det är som gör att känslan av flow uppstår är olika för olika personer. Men förutsättningarna för att flow ska kunna uppstå är desamma oavsett vilken aktivitet just du går igång på.

– Det påverkas av vilka intressen och kompetenser vi har, vad vi känner att vi gillar att göra, berättar Fredrik Ullén, konsertpianist tillika neuro- och kognitionsforskare på Karolinska Institutet i Solna.

Oavsett situation och aktivitet tycks upplevelsen av flow vara likartad för alla: du känner dig totalt absorberad av aktiviteten, som ett med det du gör, och din tidsuppfattning blir förändrad. Det finns också en tydlig komponent av välbefinnande och att aktiviteten är belönande i sig. Flow är kopplat till optimalt presterande. Du är produktiv när du genomför uppgiften – men utan att uppleva mental ansträngning.

– En nyckel för att uppleva flow är att det är en utmanande aktivitet som på ett perfekt vis möter din förmåga att utföra den, menar Fredrik Ullén,

– Är aktiviteten för lätt blir vi uttråkade, och är den för svår blir vi stressade. Att passivt titta på tv kan vara uppslukande, men det är knappast flow. Flow uppkommer vid aktiva sysselsättningar. Prislappen för flow kan man säga är att faktiskt anstränga sig lite extra för att komma åt den här känslan av att utan ansträngning vara totalt fokuserad på det man gör.

En annan sak att tänka på är hur man kan minska självmedvetandet.

– När jag ska ge en pianokonsert försöker jag fokusera på uppgiften och musiken, hur det låter och hur det känns, snarare än situationen, berättar Ullén. Om jag fokuserar på situationen och åhörarna riskerar jag att bli betydligt mer självmedveten, vilket gör det svårare att känna flow när jag genomför konserten.

En vanlig missuppfattning om flow är att bara konstnärer och experter kan uppleva det. Men i själva verket är flow något vi alla kan erfara, förutsatt att vi just lyckas reglera svårighetsgraden på vår aktivitet. Fredrik Ulléns forskning visar dock att olika personer har olika hög ”flowbenägenhet”, en del personer upplever flow oftare än andra.

– Vi ser att det finns ett samband mellan hjärnans system för signalsubstansen dopamin och flow. Flowbenägna människor har högre täthet på de dopaminreceptorer som kallas D2 i en del av hjärnan som kallas striatum. Striatum är en del av djupare strukturer i hjärnan som samspelar med hjärnbarken i planering och kontroll av beteende. En tänkbar förklaring till fyndet är att högre D2-nivåer i striatum är kopplat till lägre impulsivitet, vilket i sin tur är bra för flow.

Fredrik Ullén menar att det är eftersträvansvärt att jobba för att möjliggöra flow i en rad sammanhang, exempelvis på skolor och arbetsplatser eller i den egna vardagen.

– När vi befinner oss i flow kan man se att vi psykologiskt blir mer motiverade och mer produktiva. Fysiologiskt ser man intressant nog att pulsen är lite högre medan andningen är långsam och djup, till skillnad från under mental ansträngning. Hjärtat börjar slå fortare samtidigt som andningen blir långsammare och djupare, liknande en mediterande persons andhämtning. Flow är i mycket en njutningsupplevelse, där vi verkligen berikar och utvecklar oss själva, säger Fredrik Ullén.

En intressant aspekt av flow är också att det har en roll i utvecklandet av expertis. För att bli expert måste du träna på samma färdighet intensivt i flera år, men hur finner man motivation och uthållighet under så lång tid?

– Här tycks flow vara en viktig pusselbit, just eftersom flowtillståndet gör aktiviteten belönande i sig. Flow är dessutom mer än bara en skön känsla, det gör också att du presterar ditt allra yttersta, berättar Fredrik Ullén.

Många som har upplevt flow längtar efter att uppleva det igen.

– De allra flesta tänker tillbaka på sina flowupplevelser med värme, säger Fredrik Ullén. Men så finns det också flera spännande forskningsstudier som visar på samband mellan flow och en känsla av livskvalité. Ett liv med flow känns meningsfullt och kan kopplas till känslor av hälsa, välbefinnande och självförtroende.

Text: Katarina Blom, Psykologifabriken

Psykologifabriken hjälper individer och organisationer att utveckla goda vanor

Fyra tips för att uppnå flow hittar du här!