Öka ditt flow

Tiden försvinner, allting funkar, du upplever flow. För många av oss verkar det slumpartat när flow infinner sig, men forskningen pekar på flera saker du kan göra för att öka chanserna till flow.

Här är några tips för flow hemma och på arbetet enligt Kevin Rathunde, flowforskare vid University of Chicago:

1. Sätt tydliga mål, och konstruera uppgiften så att den ger direkt feedback. För att veta att du är på rätt väg måste du veta vilken riktning du vill jobba mot och kontinuerligt få feedback av uppgiften i sig. Om familjen ska städa huset är det inte särskilt flowskapande att säga till familjemedlemmarna ”Hjälp till att städa”. Var specifik och förklara att syftet med aktiviteten är att det ska bli rent och fint. Ge varje person ett avgränsat område som ska bli rent på en utsatt tid som känns överkomlig men samtidigt utmanande.

2. Odelad koncentration. Fokusera enbart på den du pratar med eller på uppgiften du ska göra. Avsätt tillräckligt med tid (en kvart räcker troligtvis inte), stäng av mobil och dator för att helhjärtat ägna dig åt en aktivitet.

3. Ge dig hän. Släpp självkritik och självobserverande. Hjälp personer runtomkring dig genom att visa tillit till familjemedlemmens eller kollegans förmåga att klara av olika aktiviteter. På så sätt blir det även lättare för denne att våga öka svårighetsgraden på uppgiften, och därigenom utvecklas mer i processen.

4. Anpassa nivån på utmaningen efter din eller andras kompetensnivå. För lätt uppgift ger tristess, för svår leder till frustration. Erbjud olika komplexa uppgifter, så att var och en kan hitta en nivå av utmaning som passar just dem.

Rathundes studie visar att barn som växt upp under dessa förutsättningar lättare upplever flow hemma. Dessutom har de lättare att också försätta sig i ett tillstånd av flow i skolan. Flera andra studier visar att personer som tidigt upplever flow då de lär sig en färdighet också är de som fortsätter att utveckla färdigheten.

Text: Katarina Blom, Psykologifabriken

Psykologifabriken hjälper individer och organisationer att utveckla goda vanor

Läs mer om flow här.