Psykologifabrikens blogg

Teamutveckling som vana på TUI

Vi är många som vet att det är bra att ge varandra positiv feedback, visa tillit och kommunicera effektivt. Men att gå från att veta till att göra är inte alltid enkelt. Under det senaste året har vi på Psykologifabriken haft ynnesten att genomföra ett pilotprojekt för att skapa teamutveckling som en naturlig del av […]

Läs mer →

Personlighetstest i ledarskapsutveckling?!

Programmet Din Personlighet på SVT lett av Anders Hansen är seriöst med en massa intervjuade forskare. Har vi tur så leder det till ökad förståelse om hur vi kan prata om olika förutsättningar för olika människor. Har vi otur blir det återigen samma problem som när den pseudovetenskapliga boken Omgiven av idioter kom: att personlighetstest […]

Läs mer →

Välj rätt ledarskapsutbildning för er

Hur ska ni veta vilken ledarskaps- eller teamutveckling som är bra för er organisation? Börja med att definiera ert mål. Är det ledarutveckling eller ledarskapsutveckling? Är det personlig utveckling för ledare som målgrupp eller ska det stärka förmågan att föra en grupp mot ett gemensamt mål? Fråga leverantören efter en eller flera studier, publicerade i […]

Läs mer →

Vana på vana-effekten

Vilken aktie skulle du investera dina pengar i? Aktie ett: den går upp 12% vid ett euforiskt tillfälle.  Aktie två: den går upp stadiga 6% varje år.  Jag tror många lärt sig tillräckligt mycket om ränta för att förstå att aktie två blir överlägsen över tid. På börsen har vi förståelse för att det lönar […]

Läs mer →

Så byggs en hållbar organisationskultur på Komvux i Norrköping

Det ska vara sagt att stora kulturella förändringar ofta börjar i entusiasm och slutar i intet. Och visst är det allt annat än enkelt att driva en storskalig förändring i organisationskultur. För att lyckas behöver vi övervinna myter om att förändring sker snabbt, att det räcker med att tro på förändringen och att något per automatik […]

Läs mer →

Vad är psykologisk trygghet och hur kan det skapas?

Vad händer om en sjuksköterska inte vågar berätta om att medicineringen blivit fel för en patient, om en medarbetare inte vågat föreslå att Netflix skulle överge filmer via post eller om du inte vågar berätta om fel på en kärnreaktor för din chef? Stora problem. Så vi vill ha den psykologiska tryggheten att prata om […]

Läs mer →

Vill du bli en bättre ledare? Bli en vetenskaplig praktiker!

Föredrar du en meteorolog som utgår från vetenskaplighet eller sitt personliga tyckande? Detta kan låta som en enkel fråga men många upplever att den personliga erfarenheten är mycket viktigare än några torra studier. Det måste väl vara bättre än lyssna på någon som varit chef än någon som läst studier om att vara chef? Och […]

Läs mer →

Släpp dig själv – bli en bättre ledare 

Självkänsla, självkännedom och personlighetstest för ledar- och teamutveckling. Ibland kan det låta som att du måste gå djupt inom dig själv för att bli en bättre ledare. Men tänk om det är tvärtom? Tänk om du behöver rikta blicken utåt istället? För ledarskap är att föra en grupp mot ett gemensamt mål. Om du släpper […]

Läs mer →

Habitudtränartränaren skapar en lärandekultur på TUI

Tänk tillbaka på när du gick ut skolan. Hade du all den kunskap och kompetens som du nu behöver i ditt arbetsliv där och då? Troligtvis inte. Kanske har du koll på organisationens resepolicy eller vet vem du ska prata med när du har en bra idé? Båda dessa saker kunde du (nästintill) omöjligt ha […]

Läs mer →

Att skapa tydligare mål för KNAS Hemma kändes som AW

Stop fixing us – start loving us! Så lyder mottot hos KNAS Hemma, en fantastisk ideell förening som arbetar för att förbättra förutsättningarna för placerade barn och unga i Sverige. De föreläser och utbildar om placerade barns rättigheter, anordnar mötesplatser, och är på många sätt en röst för barn och ungdomar med erfarenhet av att […]

Läs mer →

Teamutveckling med tio team samtidigt på Systembolaget

Systembolaget har ett viktigt uppdrag: att informera om risker med alkohol, ge bra service, sälja med ansvar och utan vinstintresse. För alkohol är inte som andra varor. Alla som känner en polis vet att alkohol ofta är inblandat i brott. Alla som varit på Systembolaget vid öppning en måndag har sett att många är fast […]

Läs mer →

Ger distansarbete katastrofresultat?

Fungerar hybridarbete? Alltså när vi jobbar delvis på distans och delvis på plats. Konsultföretaget Boston Consulting Group, som bland annat står bakom det starkt kritiserade införandet av värdebaserad vård på Karolinska universitetssjukhuset, har varnat för följderna av hybridarbete. Deras ståndpunkt i frågan är tydlig: distansarbete ger katastrofresultat. Tudelade äro dock åsikterna och tillvägagångssätten när det […]

Läs mer →