Kartläggning av åtta principer för framgångsrika team

Hur kan du hjälpa ditt team att prestera bättre? 

Om du vill stärka teamets prestation behöver du veta tre saker. Du behöver känna till teamets styrkor och utvecklingsområden så att du vet vad ni ska fokusera på. Du behöver ta reda på vad ni kan göra för att bli bättre inom det område ni valt. Slutligen behöver du kunna utvärdera om era ansträngningar ger resultat eller om ni behöver byta strategi. Psykologifabrikens kartläggning av åtta principer för framgångsrika team ger dig allt detta på bara 16 minuter. 

Kartlägg, diskutera och ta ett första steg – på ett och samma möte! 

Ta snabbt reda på teamets styrkor och utvecklingsområden. Psykologifabrikens kartläggning visar hur ditt team ligger till på åtta principer för framgångsrika team som står beskrivna i boken Ensam eller stark. Vill ni bli bättre på att sätta och följa upp era mål? Har ni kanske otydliga roller som skaver? Har ni en härlig feedbackkultur som ni vill stärka ytterligare? Tillsammans med resultatet får du förslag på diskussionsfrågor som hjälper er att välja fokus för er utveckling. Du får också förslag på vad som kan vara nästa steg i form av psykologiska träningstips från vårt beteendeförändringsverktyg Habitud

Du slipper inte bara vänta i månader på resultatet utan behöver heller inte själv komma på vad ni ska göra för att bli bättre. När ni kämpat på ett tag kan du mäta igen och se om det funkade, eller om du behöver byta strategi. 

Frågor som bygger på forskning

Kartläggningen är uppbyggd av vetenskapligt beforskade enkäter. Det betyder att varje fråga vi ställer mäter något som faktiskt spelar roll för medarbetarnas hälsa och prestation. Till exempel så visar Amy Edmondsons forskning att psykologisk trygghet påverkar teamet prestation och förmåga att lära. Därför har vi valt att inkludera hennes enkät Psychological safety. Om du vill ha nöjda medarbetare som gillar sitt jobb så är det viktigt att skapa ett härligt feedback-klimat. Det visar Fredrik Anseels forskning så därför ställer vi också frågor från hans enkät Feedback Environment Scale

Vi tar väl hand om era personuppgifter

För att kunna skicka ut en mätning behöver vi enbart få tillgång till medarbetarnas namn och mejladress. Medarbetarna skickar in sina svar anonymt och resultatet redovisas på teamnivå. Det går alltså inte att se vad enskilda medarbetare svarat. Det går heller inte att spåra svaren till en enskild person.

Till teamutvecklingen eller personaldagen

Alltifrån stora etablerade bolag till myndigheter och ideella föreningar använder Psykologifabrikens kartläggning av åtta principer för framgångsrika team med stor framgång. Med vår fördjupade teaminsats har de åstadkommit en beteendeförändring och märkbara resultat i arbetsmiljön, exempelvis hos Jämtkraft. Läs mer här.

Vill du lära dig att använda kartläggningen för att utveckla team? Spana in vår utbildning till psykologisk tränare med certifiering i Habitud där du får lära dig att kartlägga team och utveckla teamet utifrån resultatet. 

Du kan också förgylla personaldagen med vår inspirerande och matnyttiga workshop Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Med en kartläggning kan vi då skräddarsy innehållet utifrån hur det ser ut hos er. Workshopen är tre timmar lång. Vi hinner då kartlägga teamet, gå igenom de åtta principerna, välja en princip att jobba med och välja övningar från Habitud att göra framöver. 

Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?