Psykologifabrikens bloggPoster taggade IQ

Smart, smartare, smartast del 3: Nidbilden av den intelligenta imbecillen

Postat av för Puffar

Innan vi fördjupade oss i begåvning och intelligensens mysterier hade vi en klar och fördomsfull uppfattning om hur en mycket intelligent person såg ut och betedde sig. Det var nästan alltid en person av manligt kön, sittande på en snurrstol nere i en mörk svettdrypande källare

Läs mer →

Smart, smartare, smartast del 2: G-faktorn hos fotbollsstrateger och mattegenier

Postat av för Puffar

Den unge psykologen David Wechsler masstestade armérekryters begåvning. Han gillade inte den i USA dominerande idén att IQ var något opåverkbart och bestod av enbart logisk–abstrakt förmåga som lätt kunde mätas med ett enda test. Han ville tillbaka till en mer mångfacetterad syn på intelligens.

Läs mer →

Du trodde att du var smart…

…men det var du inte. Jag läser utredning och testmetodik just nu och fick ju reda på de skrattretande låga korrelationen mellan uppskattad och faktisk intelligens: 0.30 (där 1 är en fullständig korrelation). Alltså, hur smart du tror att du är har mycket lite att göra med ditt faktiska resultat på ett “objektivt” psykometriskt test […]

Läs mer →