Feedbackfrågor del 3: Du behöver inte ge feedback

Det här en del tre av tre. Kanske vill du först läsa Feedbackfrågor del 1: från en spalt i Personal & Ledarskap och del 2: spontana tack

Jag är chef och förstår att det är viktigt med feedback, men jag hinner inte! Vad ska jag göra?

Det viktiga är att dina medarbetare får feedback, inte att du ger den. Du kan uppmuntra ett klimat där alla ger varandra spontana kommentarer, kanske genom att tacka varje gång det sker. Du kan även se till att dina medarbetare får feedback från sina arbetsuppgifter, de behöver ju inte nödvändigtvis få den från personer. Dina medarbetare kan själva samla in information, till exempel genom utvärderingar eller prestationsdata.

Susanna Kallur kan förmodligen själv mäta sina löptider. På samma sätt kan ni på kontoret anteckna hur många kunder man kontaktat, vilket betyg ens föreläsningar får eller hur mycket uppmuntran man ger. De flesta gillar att utmana sig själva när de väl börjat mäta. Detta kan samlas i ett dokument som ni löpande tittar på.

En kul hemsida som använder feedback är Veri. Där kan man gå kurser i bland annat hur man tillämpar leanmetodik på nya företag. Jag har 46 poäng och ligger på level 3. Kan du slå mig?