Psykologifabrikens blogg

Poster av Oskar Henrikson

Personlighetstest i ledarskapsutveckling?!

Programmet Din Personlighet på SVT lett av Anders Hansen är seriöst med en massa intervjuade forskare. Har vi tur så leder det till ökad förståelse om hur vi kan prata om olika förutsättningar för olika människor. Har vi otur blir det återigen samma problem som när den pseudovetenskapliga boken Omgiven av idioter kom: att personlighetstest […]

Läs mer →

Välj rätt ledarskapsutbildning för er

Hur ska ni veta vilken ledarskaps- eller teamutveckling som är bra för er organisation? Börja med att definiera ert mål. Är det ledarutveckling eller ledarskapsutveckling? Är det personlig utveckling för ledare som målgrupp eller ska det stärka förmågan att föra en grupp mot ett gemensamt mål? Fråga leverantören efter en eller flera studier, publicerade i […]

Läs mer →

Vana på vana-effekten

Vilken aktie skulle du investera dina pengar i? Aktie ett: den går upp 12% vid ett euforiskt tillfälle.  Aktie två: den går upp stadiga 6% varje år.  Jag tror många lärt sig tillräckligt mycket om ränta för att förstå att aktie två blir överlägsen över tid. På börsen har vi förståelse för att det lönar […]

Läs mer →

Vad är psykologisk trygghet och hur kan det skapas?

Vad händer om en sjuksköterska inte vågar berätta om att medicineringen blivit fel för en patient, om en medarbetare inte vågat föreslå att Netflix skulle överge filmer via post eller om du inte vågar berätta om fel på en kärnreaktor för din chef? Stora problem. Så vi vill ha den psykologiska tryggheten att prata om […]

Läs mer →

Vill du bli en bättre ledare? Bli en vetenskaplig praktiker!

Föredrar du en meteorolog som utgår från vetenskaplighet eller sitt personliga tyckande? Detta kan låta som en enkel fråga men många upplever att den personliga erfarenheten är mycket viktigare än några torra studier. Det måste väl vara bättre än lyssna på någon som varit chef än någon som läst studier om att vara chef? Och […]

Läs mer →

Släpp dig själv – bli en bättre ledare 

Självkänsla, självkännedom och personlighetstest för ledar- och teamutveckling. Ibland kan det låta som att du måste gå djupt inom dig själv för att bli en bättre ledare. Men tänk om det är tvärtom? Tänk om du behöver rikta blicken utåt istället? För ledarskap är att föra en grupp mot ett gemensamt mål. Om du släpper […]

Läs mer →

Teamutveckling med tio team samtidigt på Systembolaget

Systembolaget har ett viktigt uppdrag: att informera om risker med alkohol, ge bra service, sälja med ansvar och utan vinstintresse. För alkohol är inte som andra varor. Alla som känner en polis vet att alkohol ofta är inblandat i brott. Alla som varit på Systembolaget vid öppning en måndag har sett att många är fast […]

Läs mer →

Åtta principer för team på distans 

Hur leder vi team på distans? Hur är vi chefer eller goda teammedlemmar på distans? Denna fråga har varit vardag för vissa fram till pandemin och vardag för många under den. Nu är distansarbete här för att stanna. I en eller annan form. Att stötta ledare på distans är inget nytt för oss på Psykologifabriken. […]

Läs mer →

Träna chefens tränare på Systembolaget 

Planeten får inte blir för varm. Detta faktum påverkar alla organisationer.  Systembolaget har höga målsättningar kring sin klimatpåverkan. Det måste finnas hållbara inköp och därför finns ett team dedikerat till just detta. Uppgiften är komplex då det inte bara gäller att få till hållbarhet i leverantörskedjan utifrån miljö, utan även hållbarhet gällande arbetsvillkor och mänskliga […]

Läs mer →

Samarbete är grunden för all verksamhet

Emmelie Ericson Ditlau

Emmelie Ericson Dittlau är HR-specialist och har nyligen certifierat sig i Habitud. Det kändes som ett bra tillfälle för att ställa lite frågor om hennes knep för att få psykologisk träning att fungera. Varför tycker du att det är viktigt att arbeta främjande med teamutveckling? Samarbete är grunden för all verksamhet. Genom att jobba med […]

Läs mer →

Den psykologiska tränarens metod för att utveckla team 

Det finns många fallgropar när vi ska utveckla team. Att vi fokuserar på saker som kan ha motsatt effekt, att vi prioriterar fel utifrån våra behov, att vi gör mätningar av teamet men inte gör något av resultatet eller att insatsen blir ett kortvarigt tomtebloss. Det kokar ner till fem frågor: Hur vet vi vad […]

Läs mer →

PAX i skolan – ett exempel på positiv arbetsmiljö

PAX i skolan är en arbetsmodell för att öka trygghet och studiero i klassrummet. Enligt flera studier bidrar PAX till att förbättra elevernas studiero, samtidigt som det ger lärarna en mer harmonisk arbetsmiljö. Nyckeln ligger i att fokusera på positiva interaktioner.  PAX i skolan övar positiva interaktioner Att få till ett tryggt samspel med sina […]

Läs mer →