Psykologifabrikens bloggPoster taggade Travelpartner

Smart interaktionsdesign och om att vänta på saker

Postat av för Valbloggen

När vi kan få vad som helst i princip när som helst så blir vår tolerans för att vänta på något mindre. Ingen hatar en långsam interneuppkoppling mer än jag men frågan är om inte just väntetiden ibland fyller ett syfte. Kan det vara så att “långsamt” inte alltid är samma sak som “dålig”

Läs mer →

Spelar ordval egentligen någon roll?

Postat av för Valbloggen

I mitt arbete med Psykologifabriken och Hoa’s Tool Shop har jag märkt att vi lägger otroligt mycket tid på formuleringar och val av ord, copy helt enkelt. Även om detta ofta är en källa till frustration så ska detta arbete inte underskattas. Ett bra erbjudande är sällan allt som krävs för att sälja produkter, det viktiga är hur dessa presenteras.

Läs mer →