Psykologifabrikens bloggPoster taggade self-efficacy

Gott nog

Postat av för Manegen

Vanligtvis beskrivs prokrastinering likt ett irrationellt beteende som kan få olika former av negativa konsekvenser för individen och dess omgivning. Förutom att uppgiften i sig  brukar påverkas kan uppskjutande också leda till konflikter med nära och kära, sämre prestation, liksom mer stress och vånda. Det gäller dock samtidigt att vara medveten om att prokrastinering befinner […]

Läs mer →

Myten om självkänsla

Året är 1986 och George Deukmejian, dåvarande guvernör i Kalifornien i USA, har just gått med på att satsa $ 245.000 om året på en arbetsgrupp i självkänsla. Bakom beslutet ligger en rörelse som jobbar aktivt med att försöka påverka politiker i landet om fördelarna med att ge invånarna bättre självkänsla. Förhoppningen är att en […]

Läs mer →

Jag vill veta varför män fortsätter vara framgångsrika medan kvinnor sitter hemma med ödmjukheten. Kan det vara self-efficacy?

Det finns tillfällen när könsskillnaderna blir tydligare än annars. Just nu är en sådan tid i mitt liv där jag påminns om vilka fördelar som kommer med genusrollen som inte är min. Och jag kan inte hjälpa att fundera på om jag inte hade haft andra förutsättningar som man. Self-efficacy är ett psykologiskt begrepp som kanske kan […]

Läs mer →