Emmelie Ericson DitlauEmmelie Ericson Ditlau

Samarbete är grunden för all verksamhet

Emmelie Ericson Dittlau är HR-specialist och har nyligen certifierat sig i Habitud. Det kändes som ett bra tillfälle för att ställa lite frågor om hennes knep för att få psykologisk träning att fungera.

Varför tycker du att det är viktigt att arbeta främjande med teamutveckling?

Samarbete är grunden för all verksamhet. Genom att jobba med psykologiska träningstips på veckomöten och i en serie av workshops får vi in teamutveckling i det dagliga arbetet. Då kan vi se till att vi arbetar mot gemensamma mål samtidigt som vi skapar förutsättningar för att arbetsmiljön ska vara hållbar och att alla trivs och vill jobba engagerat i teamet.

Vilka är dina bästa tips när det kommer till att omsätta psykologisk kunskap till handling?

Sätt låga mål och öka svårighetsgraden stegvis. Jag började med enklare träningstips som var lätta att ta till sig och som också var roliga. Då var det lättare att göra svårare övningar efter hand.

Hur gör du för att det ska bli enkelt och naturligt att göra psykologiska träningstips i teamet?

Avsätt tid till teamutveckling. Jag har planerat in några pass med team på minst en timme vardera med någon månad emellan. Hitta en bra balans mellan dialog, reflektion och att göra övningarna. Anpassa tid, övningar och svårighetsgrad utifrån teamets och organisationens förutsättningar och behov.

Hur introducerar du hela konceptet med psykologisk träning till teamet?

Jag säger att det är en modell för att främja och stärka samarbete, uppnå gemensamma mål och främja en hållbar arbetsmiljö. Detta genom uppföljning, träning och dialog.

Hur introducerar du ett psykologiskt träningstips till teamet?

Det är viktigt att sätta träningstipset i sitt sammanhang. Som teamutvecklare är det hjälpsamt att be om konkreta exempel från teamets vardag. Utgå från levande minnen och dagliga situationer och utforska gruppens incitament till att göra övningen. Ställ nyfikna och coachande frågor till teamet som “Vad tänker ni om den här övningen?”, “Finns det någon övning ni ser som passar för vårt behov just nu?” och “Vad ser ni hindrar oss från att arbeta med teamets utveckling just nu?”

Vilka är dina favorittips?

Det finns många bra. Några favoriter är dock: ”Syftet är grunden till gruppens motivation”, ”Positivt baktal” och ”Med teamets lärande i fokus

Har du några andra knep du vill dela med dig av?

Som psykologisk tränare och teamutvecklare behöver du gå in med en nyfiken och utforskande approach. Du behöver ställa mycket frågor. Du är en möjliggörare som hjälper gruppen att lägga rälsen för den gemensamma resan framåt. Tänk vilken fantastisk möjlighet!