Varför samarbete som är bra kan bli ännu bättre

Varför jobba med samarbetet och arbetsmiljön när det redan fungerar bra? Det är en fråga vissa organisationer ställer sig. Så tänkte inte Naturvetarnas studentråd som istället funderade på frågor som: Vad gör vi redan riktigt bra i vårt samarbete? Hur kan vi göra mer av det och vad kan vi träna på för att utvecklas ännu mer? Att ställa sig den typen av frågor och att aktivt arbeta för att utvecklas har gjort att Naturvetarnas studentråd har gått från ett bra till ett framgångsrikt samarbete. Är det värdefulla frågor och en användbar strategi även för din organisation? Se om Naturvetarnas studentråds utveckling kan inspirera er.

Naturvetarnas studentråd är en facklig studentorganisation som arbetar för naturvetarstudenter. En satsning på styrelsens samarbete innebär inte bara hållbart engagemang för de förtroendevalda utan också bättre resultat i att stötta medlemmarnas studietid och framtida yrkesliv. Det gjorde att styrelsen såg insatsen med Psykologifabriken som en viktig investering.

Kartläggning med Baseline – Hur såg samarbetet och arbetsmiljön egentligen ut?

Arbetsmiljön och samarbetet såg mycket bra ut redan första gången när det mättes av Psykologifabrikens verktyg Baseline. Mätinstrumentet såg över hur styrelsen låg till inom de åtta principerna för framgångsrika team. Feedback och mål var två av gruppens styrkor och som många andra nya grupper var rolltydlighet ett utvecklingsområde. Mål, rolltydlighet och feedback valdes som fokus för insatsen. Genom Baseline fick Naturvetarnas studentråd ett vetenskapligt baserat underlag för att fatta detta beslut tillsammans med Psykologifabriken. Dessutom innebar det att insatsens resultat gick att mäta.

Hur gick insatsen med Psykologifabriken till?

Under våren träffade Naturvetarnas studentråd Psykologifabriken tre gånger för interaktiva workshops. Från att ha diskuterat mål, identifierat beteenden för att uppnå målen och tydliggjort rollfördelning började styrelsen arbeta mer aktivt med att använda feedback för att uppmuntra de beteenden som hjälper mest mot målen. Mellan träffarna arbetade styrelsen med träningstips från boken Ensam eller stark. Till exempel tränade de genom att be om återkoppling och att finna hjälpsamma förebilder i styrelsen. Lovisa Wilhelmsson, ordförande för Naturvetarnas studentråd säger ”Vi har lyft viktiga och relevanta frågor som har stärkt vårt samarbete och gjort oss till en mer sammansvetsad grupp.”

Hur blev resultatet?

Efter insatsen visade Baseline det beundransvärda resultatet att fem av principerna höjdes med en signifikant förbättring som innebär en tydligt märkbar utveckling. Hur blev det med de tre fokusområdena? Naturvetarnas studentråd gick från att skatta högt på skalan om mål till att vara i toppskiktet. Ännu större förbättring skedde inom rolltydlighet där som gick från att vara ett utvecklingsområde till en tydlig styrka. Även för feedback, där gruppen redan var mycket stark, skedde en betydande positiv utveckling. Framförallt upplever styrelsen att de ofta ger varandra positiv feedback, har mer insyn i varandras arbete och att feedbacken de får är användbar för arbetet. Styrelsen säger också att det är lättare att ge feedback än tidigare och att de har utvecklat sin kommunikation. Naturvetarnas studentråd säger också “Vi känner oss stolta över att vara en styrelse som värnar om gruppens hälsa och att vi uppnått så fina resultat genom samarbetet med Psykologifabriken. Vi är alla rörande överens om att bra kan alltid bli bättre och alla organisationer gynnas av att ständigt jobba med intern utveckling”.

Vill er organisation veta mer om en insats om samarbete?

Om ni är intresserade av att göra som Naturvetarnas studentråd kan ni läsa mer här om insatserna Psykologifabriken erbjuder. Du får också gärna mejla till team@psykologifabriken.se för att höra om vad som skulle kunna passa just er.

Hur kan då den inledande frågan besvaras?

Varför ska vi jobba med samarbetet och arbetsmiljön när det redan fungerar bra?  Naturvetarnas studentråd är ett föredömligt exempel på att det som redan är bra kan bli ännu bättre. När organisationen hittar sina styrkor och vässar dem kan arbetsmiljö och teamets samarbete blomstra. Vi på Psykologifabriken är glada över att Naturvetarnas studentråd har gjort denna insats tillsammans med oss. Det är inspirerande att se att de både arbetar med psykisk hälsa som en extern, politisk, fokusfråga och internt med de åtta principerna för den egna styrelsen. Vi hoppas att deras satsning på samarbete kan vara någonting som inspirerar andra organisationer att själva vilja utvecklas. Varför nöja sig med ett gott samarbete, en välfungerande styrelse eller arbetsgrupp när det kan bli ännu bättre?