Är det grönare på andra sidan?

För ett par veckor sedan hade jag äran att gästblogga på 2,6miljonersklubben. Det känns extra viktigt att kvinnor är medvetna om strategier för att hantera oro, ångest och depression då det är såpass mycket vanligare att kvinnor råkar ut för det.

Jag hoppas att Lyckolabbetbloggen kan bidra med att sätta salutogena faktorer på kartan, vid sidan av andra strategier för att hantera de sinnestillstånden. Här kommer en uppdaterad version av inlägget som jag postade där:

Oro, ångest och depression är alla allvarliga hot mot hälsan, och det är upp till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män att drabbas. Det är en anledning av flera varför forskningsfältet positiv psykologi är relevant för just kvinnor att ta del av. Området positiv psykologi vill förklara vad det är vi faktiskt mår bra av, och lägger fokus på vad det är vi gör när vi upplever mening, engagemang såväl som njutning i vår vardag.

Lyckoforskning visar exempelvis att vara lyckad betyder inte att man är lycklig. Hur de yttre livsvillkoren ser ut säger mycket lite om hur välmående personerna som lever i de villkoren egentligen är. Här är det lätt att tappa bort sig i avundsjuka å snegla på grannen som alltid har den perfekta trädgården, de välklädda barnen, den snyggaste partnern osv. Forskaren Sonja Lyubomirsky har kommit fram till att vår nivå av välbefinnande förklaras till 50% av vår genetik, endast 10% av våra livsomständigheter (som lön, bostadsområde osv), och hela 40% avgörs av våra medvetna handlingar och tankar! Med andra ord har man nu funnit vetenskapliga belägg för den gamla klyschan “det är inte hur man har det, utan hur man tar det”. Så även om du tror att det skulle vara grönare på andra sidan, så står den omställningen endast för 10% av ditt välmående.

Ett bra sätt att öka sitt eget välmående är alltså att öva på vilket förhållningssätt man har gentemot sin omvärld. Här rekommenderas att öva på att känna tacksamhet. Forskning visar att när tacksamhet riktas över tid mot vad det är jag faktiskt redan har, istället för att fokusera på allt det där jag inte har, så kan det ge bättre sömn, mindre huvudvärk, och t o m ökad livstillfredsställelse Så ta ett par minuter av din tid och fundera ut fem saker du är tacksam för just nu! Det kan vara stort som smått, banalt som storslaget, -det viktigaste är att övningen utförs med genuinitet. Den här övningen ger effekt på ditt välbefinnande både i stunden och över tid. Testa så får du se!