Vi är dom: Känner du dig överlägsen?

Jag har undersökt intelligensen hos 65 personer som besökt Psykologifabriken under en vecka. Jag ville veta om du är annorlunda från alla andra internetsurfare där ute. Vill du veta resultatet? Lyssna på Vi är Dom. 

I programmet får du även höra Marilynn Brewer, framstående forskare på ämnet grupprocesser. Bland annat diskuterar vi vad som gör att vi föredrar en viss grupp framför en annan.

Att föredra en viss grupp kan ibland få förödande konsekvenser vilket kan erfaras den 5 december då Die Welle har premiär i Sverige. Den bygger på den klassiska boken och filmen The Wave, som i sin tur bygger på en verklig händelse i en Kalifornisk skolklass 1967. Historieläraren Ron Jones skapade en fascistisk rörelse utifrån sitt klassrum på Cubberley High School i Palo Alto. Syftet var att eleverna själva skulle få uppleva hur lätt man skapar en känsla av att den egna gruppen är överlägsen andra. Jones ville med sitt – väldigt oetiska – experiment lära eleverna om hur judehatet kunde bli så utbrett i Nazityskland.

Regissören till The Wave är nu intervjuad i DN och i SvD.

Programmet är även ett bra komplement för dig som varit på vår föreläsning Vi är dom: om grupprocesser.

Vi är Dom by Psykologifabriken