Psykologifabrikens bloggPoster taggade instrument

Självskattat beteende

Postat av för Manegen

Ett vanligt sätt att bedöma hur stora problem en individ har av uppskjutandebeteende bygger på att personen själv skattar sin besvär med hjälp av ett formulär, exempelvis the Pure Procrastination Scale. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt inom psykologisk forskning och bygger på att de påståenden som ingår kan mäta det som avses att studeras. Huruvida detta återspeglar vad personen faktiskt […]

Läs mer →