Så byggs en hållbar organisationskultur på Komvux i Norrköping

Det ska vara sagt att stora kulturella förändringar ofta börjar i entusiasm och slutar i intet. Och visst är det allt annat än enkelt att driva en storskalig förändring i organisationskultur. För att lyckas behöver vi övervinna myter om att förändring sker snabbt, att det räcker med att tro på förändringen och att något per automatik kommer att börja sprida sig av sig självt.

Det finns de som känner till alla utmaningar med förändring och tänker: “Det här låter svårt och omfattande – vi testar!”. Tre av dem hittas på Komvux i Norrköping: Fredrik Månsson, Sara Bengtsson och Runa Lindqvist. För ett år sedan utbildade de sig till Habitudtränare och har sedan dess arbetat hårt för att skapa en hållbar organisationskultur.

Fredrik, som dagligen arbetar som lärare i bland annat psykologi, hade följt Psykologifabrikens arbete under en längre tid och ville testa att implementera Habitud som metod med syfte att främja samarbete och att må bra tillsammans på jobbet. Jag fick nöjet att över ett videosamtal fråga honom om deras arbete.

Låt oss börja från början

– Det hela började med att vi ville testa om Habitud, som går ut på att göra små saker i vardagen, kunde hjälpa oss att samarbeta ännu bättre och att må bra tillsammans. Det var viktigt för oss att de där små sakerna har stöttning i psykologisk forskning. På lång sikt tror vi därför att Habitud kan hjälpa oss att ha en hälsofrämjande organisationskultur där samarbete står i fokus, säger Fredrik.

Det finns tre enheter med tretton olika arbetsgrupper på Komvux. De bestämde att köra igång med alla enheter samtidigt och att utbilda en person från varje enhet till Habitudtränare. Det var sen upp till varje tränare att hålla igång träningen för respektive enhet och tillhörande arbetsgrupper. 

“Eftersom träningen är så belönande i sig har vårt fokus varit att försöka få med så många som möjligt att testa.”

– Vi kom igång ganska bra att träna med alla arbetslag, men det var tydligt att de flesta team hade lite olika behov. Så vi har provat oss fram en hel del. Vi har testat både att följa de åtta principerna och testat snabba och enkla övningar. Eftersom träningen är så belönande i sig har vårt fokus varit att försöka få med så många som möjligt att testa, berättar Fredrik.

Fredrik, Sara och Runa har testat flertalet kreativa sätt att få till Habitud som vana

Förutom att varje arbetsgrupp har tränat med hjälp av tränarna så genomfördes Habitudövningar på samtliga arbetsplatsträffar (APT). Då har tränarna valt ut en Habitudövning som cheferna sedan i sin tur håller i under APT. Ibland har tränarna hjälpt till med facilitering och har exempelvis uppmuntrat cheferna att tänka ut egna exempel först som de delar.

– Det har varit viktigt att också chefen visar att Habitud är viktigt och något vi satsar på, det har gett mer fart åt träningen, säger Fredrik.

Tränarna har arbetat aktivt för att få in Habitud i olika moment av arbetsvardagen. Ett koncept de försökte introducera var: ‘Lite Habitud till kaffet?’ där de gjorde egna menykort som placerades i personalrummet. Menykorten hade QR-koder som ledde till en Habitudövning.

– Det blev ingen stor succé. Människor verkar föredra att bara dricka kaffe och prata när de är i personalrummet, säger Fredrik med ett leende.

De har också testat att spela in ett rollspel utifrån övningen ‘Hur vill du bli utskälld?’. 

– Det blev däremot riktigt lyckat! Bra med en modell för hur det kan gå till. Ett scenario som vi valde ut handlade om ett möte med en person som tydligt arbetade med annat på sin dator. Hur säger vi då till? Det ledde till många konstruktiva dialoger och en ökad förmåga att kunna säga från på ett bra sätt, även om det bara är något “fjuttigt” som att någon sitter och gör annat på sin dator under ett möte, berättar Fredrik.

Habitudövningen som Fredrik, Runa och Sara utgick från under en gemensam sammankomst med hela organisationen.

Det finns mycket att lära av att implementera Habitud

Tränarna har anpassat Habitud på olika sätt. För att uppmuntra teamet att Habitudträna på egen hand så har de bland annat kopplat ihop Habitud med deras interna aktivitetsplan där övningar kopplats samman medl Komvux mål och visioner. De la även till instruktioner om hur de kan använda övningarna och när.

– Överlag kan sägas att vi provat oss fram väldigt mycket. Det har varit en framgångsfaktor att få göra det här tillsammans alla tre, vi har kunnat stötta och motivera varandra att fortsätta testa nya saker.

Efter ett år av träning har tränarna samlat på sig mängder av erfarenheter och lärdomar.

– I början av året tror jag många upplevde att arbete och Habitud var två olika saker. Vi har jobbat hårt för att få till Habitud som en vana som ska ingå i allt annat. Vi har jobbat utifrån hypotesen att ju mer var och en får stöta på Habitud så kanske det ändå blir en vana. Det är skillnad nu jämfört med i början , när en Habitdövning dyker upp så är det mer en naturlig del av vårt arbete. Vi får snabbare bättre diskussioner och översätter det i större utsträckning till vår vardag. Jag tror att det är tydligare nu vad som förväntas av var och en, beskriver Fredrik.

“Vi ser inte Habitud som ett projekt vi kan bocka av utan som ett långsiktigt kulturbygge.”

När Habitudtränarutbildningen, som varar ett år, började lida mot sitt slut beskriver Fredrik det som självklart att de ville fortsätta med arbetet.

– Det var givet att vi ville fortsätta med Habitud, det känns som att vi precis har börjat komma igång. Som med all träning så är det viktigt att låta det ta tid. Ett år är för kort tid för att komma någonstans enligt mig. Vi ser inte Habitud som ett projekt vi kan bocka av utan som ett långsiktigt kulturbygge. Jag ser framför mig att det här är hur vi jobbar nu, att det genomsyrar hela komvux. Det vore en dröm att det på lång sikt spred sig till hela Norrköpings kommun. Tänk att vi som tränare får vara med och påverka hur folk mår på sin arbetsplats. Är inte det ganska häftigt?

Psykologifabrikens vision är att skapa vanor för hållbara och framgångsrika team. Det är tack vare personer som Fredrik, Sara, Runa och våra andra Habitudtränare som den visionen är möjlig. Ni gör så att stora kulturella förändringar kan börja i entusiasm och fortsätta i entusiasm.