Intervju i Vetenskapsradion Forum

Sveriges Radio intervjuade nyligen mig med anledning av den behandlingsstudie för prokrastinering som för närvarande genomförs i samarbete med Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. I inslaget diskuteras bland annat skillnaden mellan ett mer alldagligt uppskjutande och de större problem som prokrastinering ofta medför, liksom vilka åtgärder som har visat sig fungera för att lättare komma till skott med saker och ting i sin vardag. Dessutom ges en kort inblick i hur internetbaserad psykologisk behandling egentligen går till och vad deltagarna kan förvänta sig för resultat.

Inslaget hittar du på Sveriges Radio och programmet Vetenskapsradion Forum, och efter ungefär 15 minuter börjar det handla om behandlingsstudien.

Foto: http://www.flickr.com/photos/mkeefe/