Habitudtränartränaren skapar en lärandekultur på TUI

Tänk tillbaka på när du gick ut skolan. Hade du all den kunskap och kompetens som du nu behöver i ditt arbetsliv där och då? Troligtvis inte. Kanske har du koll på organisationens resepolicy eller vet vem du ska prata med när du har en bra idé? Båda dessa saker kunde du (nästintill) omöjligt ha vetat innan du började på jobbet. Lärande är inte bara att gå på kurser, läsa böcker eller sitta i skolbänken. Lärande innebär att vi tar till oss nya (eller modifierar gamla) vanor, färdigheter, kunskaper eller reaktionsmönster genom övning och erfarenhet. Att förstå en omorganisation, pussla ihop arbete och familjeliv eller att använda en ny stämpelklocka, är lärande.

När kontinuerligt lärande sker både hos medarbetare (t.ex. genom samarbete och teamlärande) och på en strukturell nivå (t.ex. ha system som fångar och delar organisatorisk kunskap) så brukar en tala om att en organisation har en lärandekultur. Annika Urbach, People Development Lead på TUI i Norden, arbetar dagligen med att skapa en lärandekultur på TUI. För dem kan lärande handla om att utveckla och förbättra sina resor och öka sitt samarbete.

Så hur gör de för att skapa en lärandekultur där lärande är en integrerad del av arbetsvardagen? Annika beskriver: “Någonstans handlar lärande, både för TUI som organisation samt för våra team och medarbetare, om att göra. Att våga testa, göra om och orka testa igen.” Annikas hållning är något som också John Hattie, som analyserat data från över 130 000 studier, håller med om. Han beskriver lärande som något som inte är enkelt och linjärt: “Vi lyssnar, vi försöker, vi koncentrerar oss, vi försöker igen, vi gör misstag, vi korrigerar och vi lär oss – tillsammans.”

För att  lärande ska bli något som sker i vardagen, så gör Annika övningar från Habitud och stöttar sex Habitudtränare att göra Habitudövningar med sina team. Annika är Habitudtränartränare och går Psykologifabrikens utbildning för att stötta flera team samtidigt . Annika och tränarna är nu ett halvår in på utbildningen. Annika berättar hur de har det: “Vissa ledare tränar med sina team varje vecka, medan andra gör det mer sällan. Min roll är att stötta tränarna i att genomföra sin träning. Det kan innebära allt från att tillsammans öva på utmanande moment, som att avbryta någon på ett bra sätt, till att visa att det går att genomföra övningarna även om det kan kännas märkligt, som att använda timer för taltid. Jag försöker visa att det är möjligt och att det inte krävs perfektion – lärandet är det som är i fokus.”

Med inspiration från Psykologifabrikens arbete, där regelbundna tränarträffar används för att främja inlärning, har TUI etablerat ett internt tränarnätverk. Dessa träffar äger rum en gång i månaden och leds av Annika. Annika beskriver nätverket: “Vi började med kortare och mer spridda möten, men tränarna ville ses oftare. Att reflektera tillsammans är viktigt för oss, och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.”

Hon fortsätter: “En viktig insikt ett halvår in är att en lärandekultur inte enbart skapas genom externa utbildningar. Mycket av vårt lärande sker i våra arbetsvanor och vår vardag. Vi använder Habitud som ett sätt för att göra lärande som en vana för våra team genom att göra små korta övningar veckovis.”

Habitudtränartränaren Annika och de grymma Habitudtränarna hjälper teamen att göra lärande till en vana. De lyssnar, de försöker, de koncentrerar sig, de försöker igen, de gör misstag, de korrigerar och de lär sig – tillsammans.