feedbackge bättre feedback

Fem tips för att ge bättre feedback

”Jag önskar att jag fick mer feedback på jobbet.”
”Chefen ser inte vad jag gör.”
”Det är svårt att ge beröm – det känns så konstlat!”

Det här är bara några av de kommentarer vi ofta hör när vi är ute och föreläser om feedback. Att det är viktigt med återkoppling för att människor ska trivas på jobbet vet de flesta – men hur sjutton gör man något luddigt som feedback tillräckligt konkret för att det ska gå att träna?

Denna vecka har vi bjudit på psykologiska träningstips från kapitel fyra i boken Ensam eller stark, ett kapitel som vi valt att kalla ”Vad Super Mario kan lära oss om feedback”. Boken innehåller 12 konkreta utmaningar på temat och fem av dessa har vi fått följa genom Veckans vanebrytare på Instagram (@minhabitud):

 1. Finn en hjälpsam förebild.

  För att kunna ge beröm på ett autentiskt sätt behöver vi först träna på att faktiskt lägga märke till alla bra saker som våra kollegor gör.

 2. Undvik att feedbacken slår fel.

  Forskning visar att feedback faktiskt kan ha motsatt effekt. För att den ska landa rätt är det viktigt att den som ger feedbacken uttrycker sig i termer av beteenden och handlingar istället för egenskaper. (Eller vad skulle du föredra att få höra? ”Du är en sån slarver!” eller ”Du har kommit sent till två möten denna vecka.”)

 3. Negativ feedback skapar dövöron.

  För att vi ska kunna ta till oss korrigerande feedback behöver vi först känna oss trygga – annars är risken att vi bara slår ifrån oss all kritik i rent självförsvar. Därför är det viktigt att folk i en arbetsgrupp ger varandra mer positiv än negativ feedback.

 4. Feedback i rättan tid.

  Ju snarare efter själva handlingen som feedbacken kommer, desto större effekt har den. Går det lång tid emellan är risken annars att vår hjärna inte kan göra kopplingen mellan agerandet och konsekvensen (precis som en hund inte lär sig av ”vad duktig du var som satt fint igår”).

 5. Be om återkoppling.

  Kulturer utgörs av små handlingar som tillsammans bildar större mönster. Det här är något du kan använda dig av på arbetsplatsen. Genom att börja be om återkoppling på ditt arbete hjälper du till att ändra normen för hela teamet.

(Vill du veta hur du tränar på dessa saker i praktiken? Kolla in vår webbkurs.)

Veckans vanebrytare har varit Markus Anderljung, managementkonsult på EY och också ordförande för Effektiv Altruism Sverige. Båda rollerna är beroende av att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar i omvärlden, för att kunna möta nya målgrupper och anpassa sig efter på deras behov. Där är feedback ett ovärderligt verktyg i teamet för att kunna utveckla sitt arbetssätt kontinuerligt och ständigt bli bättre och mer samspelta. För att, förhoppningsvis, kunna göra världen till en lite bättre plats att leva på.

Tack Markus för denna vecka och tack alla som tränar feedback med oss – tillsammans skapar vi en bättre stämning i Sverige, en uppskattande kommentar i taget!