studenter

Behandlingsstudie för studenter som prokrastinerar

Prokrastinering är ett vanligt fenomen bland universitetsstudenter, i undersökningar brukar ungefär hälften beskriva sitt uppskjutande som så omfattande att det skapar betydande problem och stort lidande. Utöver att det kan ha en negativ inverkan på ens studieresultat renderar det ofta i både stress och oro. Tidigare har ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet dock visat att det finns hjälp att få – självhjälp via Internet, med eller utan stöd av en terapeut, kan ge goda resultat. Genom att få bättre kunskap om de faktorer som orsakar prokrastinering samt träna sig på färdigheter som rör målsättning och att ta bort distraktioner lärde sig deltagarna att hantera sina svårigheter att komma till skott.

Sedan hösten 2014 prövas även en liknande behandlingsstudie tillsammans med Studenthälsan Karolinska institutet. Syftet är att utvärdera två olika behandlingsformer: självhjälp via Internet, respektive gruppträffar där deltagarna får ta del av material, övningar samt ta hjälp av varandra för att lättare ta itu med sina besvär av prokrastinering. Nu söker ansvariga forskare individer som upplever sig ha stora och återkommande problem med uppskjutande inför en av de sista omgångarna av detta forskningsprojekt.

Är du inskriven som student vid något av följande universitet och högskolor har du möjlighet att söka: Karolinska institutet, Södertörns högskola, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola eller Röda Korsets högskola.

Mer information och anmälan gå in på studiens hemsida.

För dig som är nyfiken på vilka forskningsprojekt som för närvarande bedrivs eller planeras för framtiden inom Internetbaserad psykologisk behandling, besök gärna www.studie.nu

Foto: https://www.flickr.com/photos/rhodesj/