Skapa resultat för alla team

Vill ni stötta många eller alla team i er organisation? Har ni märkt de positiva effekterna av att ha Habitudtränare? Vill HR räcka till så fler kan få stöd?

Då kan ni låta alla team få ta del av Habitud. Vi tar fram en skräddarsydd version av vår utbildning till Habitudtränare. I den utbildar vi era chefer, eller andra personer som ansvarar för teamutvecklingen i teamen, till att kunna kartlägga sina team, utveckla sina team och mäta skillnaden. För att stötta dem utbildar vi HR att bli tränare av tränare, en roll som följer upp tränarnas ansträngningar under ett år. Bland annat i ett internt nätverk inspirerat av vårt nätverk för tränare.

Med detta upplägg kan vi, på ett kostnadseffektivt sätt, få alla teamen i en organisation att utvecklas. Teamen kan snabbt skapa en handlingsplan och ta tag i resultaten från en medarbetarenkät eller vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. HR får en strukturerad metod att stötta hela sina organisation.

Läs om hur Systembolaget gjort för att stötta väldigt många team med Habitud här.

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?