vi öppnar ett par extra plats…

vi öppnar ett par extra platser för prototyptestare av vår iPhone-app Viary! http://bit.ly/wdkrc