Psykologifabrikens bloggPoster taggade välbehag

Musiken får lugn-och-ro-hormonet att utsöndras: Gemenskap och välbehag

Postat av för video

1986: Publiken i Moskva njuter stillsamt av pianokonserten tillsammans. I arbetet med 100-känslor har jag märkt att jag har en tendens att bara leta efter starka, dramatiska känslouttryck. Den del av känslolivet som uttrycks lite mer subtilt, till exempel välbehag, stillsam njutning, melankoli och förnöjelse har kommit i skymundan. Titta på känslorna som publiken uttrycker […]

Läs mer →