Psykologifabrikens blogg

Poster taggade perception

Beteendeekonomi räddar liv

Beteendeekonomin räddar liv

Att vi på Psykologifabriken brinner för beteendeekonomi vet ni läsare redan. Valbloggen har gett många exempel på hur kunskaperna om människors beslutsfattande kan användas både för personlig nytta och även i ett större sammanhang. Ett av de bästa exemplen på hur kunskaperna kan användas i ett fantastiskt syfte kommer från Indien. Det visar hur vi […]

Läs mer →

Du ramas in – CLT förklarar hur

Hur nära tänker du?

Är ditt glas halvtomt eller halvfullt? Oavsett vad du svarar är denna fråga ett av de enklaste exemplen på framing, eller inramning. Det är ett av de viktigaste begreppen inom beteendeekonomi. Hur någonting ramas in har avgörande betydelse för hur det uppfattas hos mottagaren. Det har därmed även betydelse för hur du fattar dina beslut. […]

Läs mer →

Den opålitliga uppmärksamheten

En fin video som förklarar hur ett spännande experiment på vår (bristande) uppmärksamhet kan gå till! Samma princip som vi tidigare illustrerade med ett klipp från manipulatören Derren Browns tv-show. Av: John Airaksinen

Läs mer →