– Varför just jag? För femton år sedan överrumplades Christina Renlund av frågan från en treåring med svår funktionsnedsättning. I hela sitt yrkesliv har hon arbetat för att barn ska hitta olika sätt att uttrycka sig, och för att deras anhöriga ska kunna hjälpa dem att berätta. – Barn med funktionsnedsättning vet tidigt att de […]