@Susanne_Animum Det handlar fr…

@Susanne_Animum Det handlar främst om en presentation av våra utbildningar. Är du intresserad av att vara med?