Richard Thalar, en av författ…

Richard Thalar, en av författarna till boken Nudge, vill se ett slut på “rund-köpandet” på krogen. Genialt eller… http://fb.me/z0D8Cja7