Hur mår vi i en stad utan reklam som denna?

Psykologiska konsekvenser med en reklamfri stad

DN kultur berättade den åttonde september om den brasilianska staden São Paulo som 2007 förbjöd utomhusreklam. Förbudet innebar att stadens 15 000 reklamskyltar monterades ned. Sociologen Fraya Frehse menar att förbudet gör det möjligt för medborgarna att observera stadens sociala historia på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Vilka är då de psykologiska konsekvenserna? Så vitt jag vet så har det inte gjorts några storskaliga experiment där man undersökt hur människors välmående påverkas av utomhusreklam. Att föreslå att det finns några kausala samband mellan mentalhälsa och avsaknad av utomhusreklam är med andra ord rätt naivt. Du läser dock ett blogginlägg och inte en artikel i en vetenskaplig tidskrift så tillåt mig att spekulera vilt kring varför São Paulos förbud är en bra idé.

I boken Willpower förklarar psykologen Roy Baumeister att just viljestyrka är en begränsad resurs. Av denna anledning så är det en bra idé att bara ta sig an en beteendeförändring åt gången. Eller att likt president Obama begränsa sina val inom ett par områden för att på så vis spara sin viljestyrka till de val som är riktigt viktiga. En hypotes jag har är att reklambudskap förbrukar vår viljestyrka. Att konstant bombarderas av budskap är mer krävande än vad vi tror. Ska man tro Baumeisters forskning så kan alltså all den ansträngning du lagt på att läsa, ignorera eller ta ställning till reklam du möts av påverka din förmåga att fokusera på viktigare saker. Det är bland annat vår begränsade viljestyrka som gör att vi fattar fler kortsiktiga beslut när vi är trötta, stressade eller berusade. Precis som USA:s president väljer att bära blåa eller gråa kostymer kan alltså ett reklamförbud göra att vi har mer viljestyrka kvar till att fokusera på de viktiga besluten i livet.

Paradox of choice är en minst lika inflytelserik bok skriven av en minst lika inflytelserik psykolog. Bokens författare Barry Schwartz menar att obegränsade utbud och överflöd av val har negativa konsekvenser på vårt välmående. Schwartz är en av många psykologer som tycker sig se direkt skadliga konsekvenser av det faktum att barn idag har tusentals studievägar att välja på och att den som ska köpa ett par jeans har ett par hundra olika modeller att välja bland. Problemet, menar Schwartz, är att ju större utbud desto större risk för att vi ska bli missnöjda med våra val och i slutändan med oss själva. Obegränsade utbud skapar delvis beslutsångest men ökar alltså risken för att de som väl valt ångrar sitt val. Det är väl knappast en “stretch” att föreslå att utomhusreklam påminner oss om vad vi kunde valt och om att gräset alltid är grönare?

I DN:s artikel poängteras att det inte skett någon nedgång i konjunktur, tillväxt eller handel sedan reklamförbudet infördes. Trots förbudet mår till och med reklambranschen bra och stöder numera initiativet. Som jag nämner i början så känner inte till någon forskning som visat på sambandet mellan reklamfrihet och välmående. Däremot så finns det gott om forskning som hintar om att ett sådant sammanhang skulle finnas. Så vad säger ni, borde inte något universitet och någon mindre stad ta på sig att utföra ett enormt socialpsykologiskt experiment för att testa hypotesen?

Bild: flickr.com/saltwell