Du är inte så uppmärksam som du tror!

Skulle du märka om en person som just frågat dig om vägen helt plötsligt byts ut mot en annan? Det är inte så säkert som du tror! Att vi överskattar vår förmåga till uppmärksamhet är något som inte bara illustrerats i brittisk tv av manipulatören Derren Brown (se ovan) utan också visats i en rad psykologiska experiment. Bland annat har psykologerna Daniel Simons och Daniel Levin vid Cornell University genomfört en studie med ett upplägg som liknar Derren Browns. Bara 47% av försökspersonerna (och 33% i en upprepad studie) märkte att personen som dök upp bakom dörren var en annan än den som frågat efter vägen!