@Bullen3 domineras nog helt kl…

@Bullen3 domineras nog helt klart rapporteringen av KBT. Vad säger @jonasmosskin om frågan?