Brainwriting — effektivisera din kreativitet

Ett av de mest lästa inläggen vi skrivit här på Psykologifabriken är “Genvägar till kreativitet del 2: sluta brainstorma”. I inlägget berättar vi om hur bristerna med brainstorming och slår ett slag för den betydligt mer effektiva metoden brainwriting. Med effektivitet menar jag antal idéer som genereras, något som också hänger ihop med kvalitén på idéerna. Kvantitet föder kvalité.

Eftersom metoden är främmande för många tänkte jag ge er ett par exempel på hur den kan användas. Exemplen är hämtade från några grupper jag arbetat med i min utbildning Idéfabriken. Först tar vi en liten snabb bakgrund till bristerna hos brainstorming.

Brainstorming bygger på att gruppen som brainstormar avstår ifrån att bedöma och utvärdera varandras idéer samt att fokus bör ligga på kvantitet. Kreativitetsforskaren Marc Runco menar att en lyckad brainstorming-session kräver att:
1) bedömning och kritik skjuts upp
2) det är ok att bygga vidare på andras idéer
3) desto vildare idéer desto bättre
4) fokus ligger på kvantitet

Anledningen till att forskning ständigt visar att grupper som brainstormar är sämre än när lika många individer får generera idéer själva beror troligtvis på att vi inte kan garantera att dessa fyra punkter uppfylls. Det är nu brainwriting kommer in.

I brainwriting så börjar man alltid med att generera idéer individuellt. Här är det viktigt att man sätter en begränsning för hur genererandet ska gå till. Det kan handla om att alla ska ta med sig 15 idéer till nästa möte eller att alla sitter ensamma och skriver ner idéer under fem minuter innan mötet startar.

När gruppen tagit del av varandras idéer är det upp till samtliga medlemmar att sålla fram de idéer de vill gå vidare med. Gruppen måste ha satt en begränsning även för hur många idéer som går vidare i denna fas. Här är det givetvis ok att kombinera idéer eller spåna vidare på någon annans idé. Är är tre exempel hur andra använt brainwriting:

Annorlunda festplanering
En grupp studenter skulle planera sin examensfest. Inför det första planeringsmötet bestämde de att alla skulle ta med sig tre situationer som absolut inte fick uppstå på festen. Målet var sedan att efter mötet ha tre teman som de kunde jobba vidare med.

Oväntad inspiration till musikvideo
Jag arbetade med en grupp musikvideoproducenter. De gick verkligen igång på brainwriting och kom direkt på hur metoden kunde användas i deras arbete. Till nästa idémöte skulle alla i gruppen ta med sig tre musikvideos som de verkligen hatade men som var extremt framgångsrika. Det gemensamma målet var sedan att plocka fram tre saker ur dessa som de skulle kunna använda i sitt nästa projekt.

Bryt tystnaden på morgonmöten
De flesta av oss spenderar alldeles för mycket tid på möten. Tidigare i år hade jag en workshop med personer som arbetade på bank. Deltagarna såg hur brainwriting kunde effektivisera deras måndagsmöten. Tystnad och avvaktande var vanliga inslag vid dessa möten. Det var tydligt att gruppen hade ett problem med självcensurering, att de inte vågade ge ifrån sig idéer. För att ta tag i detta bestämde de att sådana tystnader skulle leda till att gruppen skingrades i tre minuter och att samtliga medlemmar skulle skriva ner tre lösningar på det problem de stod inför.

Sammanfattningsvis handlar alltså brainwriting om att gruppmedlemmarna först genererar idéer individuellt som de sedan berättar för gruppen. Viktigt är som sagt att alltid ha en begränsning för det individuella genererandet så väl som för vad gruppen ska göra med idéerna. Begränsningarna bestäms alltid först.

Texten är en del av vårt träningsprogram i kreativitet. Utbildningen sker via din smartphone och tar ca fem till tio minuter per dag.

Bild: flickr.com/sonson