Blir smarta människor smartar…

Blir smarta människor smartare? Jonah Lehrer försöker hitta förklaringar till Flynn-effekten: bit.ly/nxlV1o http://fb.me/13bqO0E2k