Bli av med dina fördomar på 15 minuter

Nej, det går såklart inte att bli av med sina fördomar på 15 minuter. Men på briljanta bloggen Cognitive Daily läste jag nyligen om forskning som försökt göra just detta (och fått en del relevanta resultat!)

Studien utfördes på elever i en skola med jämn fördelning av vita och svarta elever, där de vita elevernas betyg och provresultat generellt vida överskred de svarta elevernas. Forskarnas hypotes var att de svarta eleverna bara “levde ‘upp’ till lägre förväntningar” och att denna självupfyllande profetia skulle kunna lindras av en 15-minuters affirmationsövning om de egna fördomarna.

Resultatet blev överaskande positivt. De svarta eleverna (som var medel- eller högpresterande) som genomförde affirmationsövningen visade signifikant bättre betyg och resultat. Ingen liknande effekt kunde hittas hos de vita eleverna som genomförde övningen.

Forskarna höll koll på hur eleverna presterade under det följande året; och häpnandsväckande nog visade det sig att de elever som genomfört övningen blev bättre på att hantera nederlag och att undvika den onda spiral av misslyckanden och dålig självkänsla som eleverna i kontrollgrupperna (de som inte genomfört någon övning) ofta hamnade i.

Tänker ni som jag tänkte? Att detta är helt fantastiskt?!

När jag lugnat ned mig några hekto upptäckte jag givetvis invändningar mot metoden. Eleverna måste ha lika förutsättningar (akademiskt utbildade föräldrar, pengar och trygghet) och dessutom hade övningen ingen effekt på sk “low achievers” där de största orättvisorna manifesterar sig.

Det finns inga quick-fixes för omfattande strukturella orättvisor. Men det är ljus i tunneln, håller ni med mig?

Studien är gjord av av G. L. Cohen (2006).

Reducing the Racial Achievement Gap: A Social-Psychological Intervention Science, 313 (5791), 1307-1310 DOI: 10.1126/science.1128317