Vilka normer påverkar dig?

“Över 3 miljoner ungdomar i USA röker och 3000 börjar varje dag”
“Förekomsten av könssjukdomar i Sverige ökar, fler och fler smittas”

Då och då ser man budskap som utnyttjar sociala normer. Det kan vara i nyheter, reklam eller andra typer av kampanjer. Tanken är god. Man vill visa att alltför många människor röker och hur illa det är för folkhälsan. Då borde väl människor reagera, eller hur? Ja, men problemet är att många reagerar på alla människor och inte på själva faran i budskapet.

Det hela vilar på kunskapen om att sociala normer är en stark faktor som påverkar både vårt beteende och vår attityd. Men, de social normerna kan bli så starka att mottagaren rent av följer normerna, trots att de är destruktiva eller farliga. Den legendariske forskaren Robert Cialdini är en av de som forskat mest på sociala normer och hur de påverkar oss. Han gör skillnad mellan två typer av sociala normer

  • Uppmanande budskap: de som uppmanar oss att göra någonting eftersom så många andra gör det
  • Beskrivande budskap: de som beskriver hur andra gör, utan att för den skull uppmana oss att göra detsamma

I ett samarbete med en nationalpark i USA genomförde Cialdini ett experiment. Parken hade länge haft problem med att besökarna tog med sig sällsynta exemplar av fossilerat trä från parken. Man såg därför ett gyllene tillfälle att testa hur olika budskap påverkade besökarna. Olika varianter testades.

Dels testades de uppmanande budskapen, exempelvis “Snälla, stjäl inte från vår nationalpark”

Dels testades de beskrivande budskapen, exempelvis “Många besökare stjäl fossilerat trä från vår park, gör inte det”

Texterna kompletterades med bilder som skulle göra budskapet ännu tydligare. Resultatet var slående. När det beskrivande buskapet satt uppe var det många fler besökare som tog med sig ett eget exemplar av det fossilerade träet, än när det uppmanande budskapet satt uppe.Tänk på ditt flöde i Facebook, Twitter eller Instagram. Det är ett kraftfullt sätt att visa sociala normer för dig, eller hur. En av de främsta fördelarna med att använda digital teknik är just att vi kan få kunskap om vad våra vänner, kollegor eller idoler gör. Vi kan därför lättare nås av de sociala normerna för hur vi ska bete oss. Cialdinis experiment visar att olika typer av sociala normer kan påverka oss olika.

Du som vill nå ut med ditt budskap och använda dig av sociala normer, tänk till en extra gång hur du formulerar dig.

Referens: Cialdini, R. B., Demaine, L. J., Sagarin, B. J., Barrett, D. W., Rhoads, K., & Winter, P. L. (2006). Managing social norms for persuasive impact. Social Influence.

Vi hjälper dig att förändra beteenden med hjälp av modern teknik. Vill du veta hur? Kontakta oss på Psykologifabriken