10 regler som styr grupper: ht…

10 regler som styr grupper: http://korta.nu/24fa det här är saker som Oskar har med i sina utbildningar…