visa systerskap

3 sätt att visa systerskap

Idag är ordet systerskap på mångas läppar. Det hörs röster om att backa Sara Danius och #knytblus trendar på Twitter.  Men hur kan du stötta om du inte äger detta plagg eller om du vill agera mer i din egen vardag? Detta blogginlägg ger tre förslag på vad du kan göra själv och tillsammans med andra för att öka inkludering och jämställdhet.

1) Hjälp varandra framåt

När vi pratar med varandra om vad vi vill och önskar ökar vi chansen att hjälpa varandra dit. Det gör också att vi minskar risken för att blockera varandra. Dina och mina mål kanske kan bli till ett gemensamt mål och vi kan diskutera vad vi kan göra för att hjälpa varandra. När vi vet vart vi är på väg kan vi också uppmärksamma och stötta stegen på vägen. När vi ser och påtalar varandras steg framåt så blir vi också motiverade att fortsätta framåt.

2) Se över makten i organisationen och fördela den

Hur är makten fördelad där du jobbar, är ideellt engagerad, pluggar eller gör andra arbeten i grupp? Ett sätt att synliggöra makt är att titta på representation i den formella makten. Vem är chef, ordförande, viceordförande, gruppledare eller liknande? Ett annat sätt är att titta på det informella. Hur används till exempel talutrymmet? Hur talartiden fördelas utifrån kön är någonting som ni kan mäta för att få en bild av jämställdheten. När ni har mätt så finns olika verktyg för att fördela makten jämnare. I Handbok för jämställda möten kan du hitta fler tips av Maktsalongens grundare och generalsekreterare Sara Haraldsson som skrivit metodboken tillsammans med och på uppdrag av TCO. Tipsen är riktade till fackförbund men kan också användas i andra sammanhang där du vill ha mer jämställdhet.

3) Låt dem sätta skrattet och ryggdunkningarna  i halsen

Ett tydligt steg är att markera genom att inte skratta åt oönskade skämt eller att poängtera att det faktiskt inte är roligt. Det finns många olika sätt att markera på både med ord och handling. Prata gärna med andra i din närhet om vilka beteenden ni vill se mindre av och ta fram olika sätt att visa det. Du kan också själv fundera över vilka olika beteenden du inte tycker är okej och vad du vill göra åt det. Tänk på hur det är i din arbetsgrupp eller i ditt kompisgäng. Kanske bemöts kollegors förslag olika beroende på kön. Eller så ges ovälkomna kommentarer eller närmanden.

Men hur ska du komma igång?

Hur kan det gå till rent praktiskt? Det kan kännas obekvämt, svårt och stor. När vi föreläser och håller workshops tipsar vi om att hitta en träningskompis för att göra det enklare och mer motiverande att få till den önskade förändringen. Det kan du också göra när du vill agera för mer systerskap och jämställdhet. Prata med någon som också vill agera inkluderande och stöttande. Kanske kan du skicka detta blogginlägg eller helt enkelt fråga om ni vill hjälpa varandra för att jobba för en bättre värld tillsammans i er egen vardag. Passa på att skicka ett meddelande till någon precis nu när du sitter framför datorn eller med telefonen i handen och kanske funderar på vad som är ditt första steg.

Vi tar oss fram tillsammans.