Vi behöver meningsfullt arbete

Det finns flera gemensamma nämnare som karaktäriserar de jobb där vi både trivs bra och presterar på topp. Listan kan göras lång på de olika egenskaper som vi bör utforma ett jobb utifrån. Men ändå verkar det allra viktigaste vara att jobbet känns meningsfullt. Inget nytt för positiv psykologi där bland annat Martin Seligman gång på gång poängterat vikten av att det vi gör ska känns meningsfullt för att vi ska må bra.

När jag för ett tag sedan gjorde ett uppdrag på en organisation insåg jag vilka omfattande konsekvenser en känsla av meningslöshet kan få för en individ, en arbetsgrupp och inte minst för en hel organisation. Vi människor har verkligen ett behov att det vi gör känns meningsfullt, vilket innebär att om det inte gör det så ser vi endera till att göra det meningsfullt eller så tappar vi motivationen och viljan att fortsätta. Att själv omforma en uppgift så att den känns meningsfull kan i många avseende anses initiativrikt och kreativt, men att delvis förändra en uppgift kan också medföra att det vi gör inte går i linje med organisationens mål.

Å andra sidan kommer en situation där meningslösheten tar över vara ödesdiger av andra anledningar. Ett jobb som inte känns meningsfullt är ett jobb som vi inte kommer utföra lika effektivt, vi kommer ta färre nya initiativ, missa andra perspektiv och tillslut kanske också säga upp oss från.

Barbara Fredrickson menar att upplevelsen av mening är den starkaste medierande faktorn mellan olika livshändelser och positiva utfall. Meningsfullhet är en positiv emotion som gör oss mer öppna för ny information, nya associationer och lösningar. Ett meningsfullt arbete är viktigt för dig som individ för att du ska trivas, minska risken för att bli utbränd, känna att du använder hela din kapacitet och framförallt för att du ska gå upp ur sängen på morgonen. Men det är också viktigt för chefen och organisationen som vill ha de effektivaste och mest välmående medarbetarna. De som önskar medarbetare som kanske också gör det där lilla extra för organisationens nytta. Den medarbetarna kan skapas med en meningsfull arbetsutformning, den medarbetaren kanske är du?

Fundera gärna över vad som är ett meningsfullt arbete för dig?

Nästa vecka ska jag fundera vidare kring meningsfullhet och mål. Varför vi behöver meningsfulla mål för att må bra, för att inte ge upp vid motgång och för att nå de bästa resultaten.