Världens första behandlingsstudie av prokrastinering

I slutet på augusti informerade vi om ett nytt och spännande forskningsprojekt som äger rum i höst – Prokrastinera. I ett samarbete mellan Alexander Rozental, leg. psykolog på Psykologifabriken, samt Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet, prövas för första gången en internetbaserad självhjälpsbehandling för personer som har stora svårigheter att komma till skott med saker i sin vardag, även kallat prokrastinering. Förhoppningen är att kunna sprida kunskap om problemet till allmänheten, och i förlängningen nå ut med rätt hjälp till så många som möjligt.

Prokrastinering kännetecknas av påtagliga och återkommande bekymmer att fullfölja uppgifter och åtaganden. Det kan handla om att ligga så pass långt efter i sitt arbete eller sina studier att det finns en risk att mista jobbet eller att inte slutföra en utbildning, att ha betalningsanmärkningar på grund av fördröjda räkningar, eller att försumma sina relationer till följd av bristande kontakt med vänner och bekanta. Inte sällan leder detta till stress, ångest och nedstämdhet, liksom ekonomiska och sociala besvär som kan rendera i en minskad tillfredsställelse med sig själv och sin tillvaro.

För att kunna genomföra studien behövdes 150 försökspersoner, något som först antogs vara svårt att få ihop med tanke på det problem som behandlingen trots allt är inriktat mot. Lyckligtvis verkar inte beslutet att delta vara något som människor väntade med, och med mycket hjälp från media inkom ett stort antal anmälningar om att få vara med. Studien uppmärksammades bland annat i Sveriges Radio, Sveriges Television, Dagens Nyheter, Metro, Dagens Medicin, med flera, något som tyder på att det handlar om ett ämne som många individer kan känna igen sig i.

Anmälningsmöjligheten är nu stängd, och i nästa vecka påbörjas den behandling som ska utvärderas. Precis som i liknande studier ska försökspersoner få ta del om kunskap kring sina svårigheter, liksom genomföra olika typer av övningar som syftar till att komma tillrätta med prokrastinering. Det kan exempelvis handla om att träna sig i realistisk målsättning, skapa vardagsstruktur, samt att minska antalet distraktioner i sin omgivning. Behandlingen kommer att pågå under hela hösten, och vid vårkanten är det sedan möjligt att undersöka resultaten från studien.

Det förekommer dock ett flertal andra intressanta forskningsprojekt vid Stockholms Universitet som fortfarande söker försökspersoner, bland annat en behandling av depression via internet, samt en behandling av social fobi och panikångest via en smartphone. Mer information om olika studier som pågår eller är på gång finns även på studie.nu