Välkommen till Researchbloggen!

Vilka psykologiska mekanismer gör att Slussen väcker så starka känslor? Hur bra funkar egentigen hjärnavbildning? Och finns det egentligen något som heter positiv stress? Se där några av de frågor som kan dyka upp i Researchbloggen, som skrivs av Psykologifabrikens researchteam. När vi inte bloggar jobbar vi med att ta fram psykologiskt forskningsunderlag till företag och organisationer som har nytta av detta i sin verksamhet.

Vi i researchteamet brinner för forskning och vetenskap, och vill hjälpa till att sprida de spännande och användbara rön som kommer fram. För det är något som ofta inte sker i  dag: Massor av spännande studier görs, men resultaten når sällan ut i samhällsdebatten. Researchteamet har som filosofi att på de områden där forskning finns, bör den användas för att vägleda beslut och diskussioner. I många av de stora samhällsfrågor som diskuteras livligt kan den vetenskapliga psykologin tillföra viktiga argument.

Så här i Researchbloggen kommer vi att berätta om och diskutera aktuell psykologisk forskning, ofta med koppling till människors vardag eller pågående debatter. Naturligtvis hoppas vi att ni som läsare vill vara med och diskutera, ge feedback och fråga vidare.

Vi som driver researchteamet och nu också bloggen är:

Alexander Rozental, psykolog, föreläsare och researchchef. Är fascinerad av de mekanismer som styr mänsklig motivation samt produktivitet, och har ett specialintresse för fenomenet uppskjutandebeteende. Anser att vetenskapliga studier inom psykologi tillämpas i alltför liten utsträckning, och hoppas kunna bidra i samhällsutvecklingen genom spridandet av spännande forskningsfynd. Arbetar som universitetslärare på Karolinska Institutet och med psykologisk behandling inom psykiatrin, samt som flitig skribent och föreläsare på Psykologifabriken.

Klas Hellström, psykologstudent. Håller på att att slutföra sin psykologexamensuppsats som handlar om hur popmusik kan betingas känslomässigt genom bilder. Jobbar i psykiatrin, gör musik och är intresserad av all psykologi, inte minst social- och neuropsykologisk forskning med extravaganta eller humoristiska inslag. Blir lite för ofta besviken eller trött av attläsa vidare i vetenskapliga artiklar med lovande abstract.

Kajsa Asplund, psykologstudent. Går termin 7 på psykologprogrammet och engageras av att föra in psykologin i nya branscher och sammanhang. Ansvarar för försäljning och arbetsprocesser på Psykologifabriken, samt researchar och skriver redaktionellt material. Är speciellt intresserad av miljö- och hälsopsykologi, och tror att vår disciplin har en viktig roll att spela på de områdena i framtiden.