Välj rätt ledarskapsutbildning för er

Hur ska ni veta vilken ledarskaps- eller teamutveckling som är bra för er organisation? Börja med att definiera ert mål. Är det ledarutveckling eller ledarskapsutveckling? Är det personlig utveckling för ledare som målgrupp eller ska det stärka förmågan att föra en grupp mot ett gemensamt mål?

Fråga leverantören efter en eller flera studier, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som kan styrka att insatsen är vettig för det uppsatta målet. Då blir det lättare att jämföra de olika förslagen. Vem kan bäst argumentera för att deras metod har chans att ni ska uppnå era mål?

Om du frågar oss hur vi lagt upp vår ledarskaps- och teamutvecklingsutbildning så kommer vi svara så här: Vi har lagt upp vår utbildning till att bli Habitudtränare utifrån en metaanalys, en studie av studier, genomförd av Christina Lacerenza. Hon visade att det är viktigt att göra en behovsanalys för att välja rätt saker att träna på, att träna på de nya beteendena i sin egen miljö, att utvärdera och använda feedback.

Välj övningar som har stöd i forskningen

Behöver hela programmet av ledarskaps- och teamutveckling vara testat i en vetenskaplig studie?

Det vore förstås härligt men att kräva det blir inte så flexibelt. Tänk dig Sveriges alla kockar. Tänk om de bara fick laga maträtter som Socialstyrelsen testat i studier. Det skulle kväva innovation och bli trist.

Så vad är alternativet? Om varje ingrediens är testad och godkänd så kan varje kock anpassa rätter till en viss restaurang eller målgrupp. Samma sak är det med ledarskap- och teamutveckling. Sätt ihop dessa program med testade ingredienser där varje del av upplägget är testat i studier.

Därför består Habitud av hundratals övningar, som alla bygger på varsin studie. När du och ditt team väljer de övningar som passar er blir det som att ni lagar bra maträtter med vettiga ingredienser.

Träna på de nya beteendena i er egen miljö

En utmaning med många utbildningsupplägg är att det är svårt att omsätta de nya färdigheterna i vardagen. Det är en sak att kunna något i teorin och en helt annan att få in denna teori i sina beteenden och vanor. Det är en sak att kunna laga mat på kurs och en annan att laga mat när du stressad kommer hem från jobbet och barn skriker. 

Habitudövningarna är därför konkreta beteenden som du kan göra och använda i din kontext. Antingen själv eller med ditt team. Övningarna hjälper dig även att hitta fler beteenden, de beteenden och vanor som funkar för dig och ditt team. Eftersom vår utbildning sträcker sig under ett år så får du många chanser att testa övningarna i din egen vardag och berätta om den på tränarträffar.

Utvärdera programmet

Räcker det att använda ett ledarskap- eller teamutvecklingsprogram som har stöd i forskning? Räcker det att ha satt ihop sitt program av ingredienser som alla har stöd i forskningen? Nej, nöj dig inte där. Om du lagar mat räcker det inte att nån kock någonstans testat maträtten på sin restaurang och att sju av tio gillade den där. Du måste fråga dina gäster, på din restaurang, vad de tycker! 

Lagar du mat till idrottare behöver du även utvärdera om maten hjälper dem att orka med sina prestationer. När du gör ledarskaps- och teamträning, gör en egen utvärdering och se om effekterna som uppnåtts i studier och hos andra även uppnås hos er i er miljö och med era förutsättningar. Så vet ni att ni får starkare ledare och team.

Därför får en Habitudtränare göra en kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Kartläggningen används före och efter träning med Habitudövningarna och blir ett sätt att se vad som funkar hos er.  

Sammanfattningsvis: sätt samman ett ledarskaps- eller teamutvecklingsprogram utifrån ert mål. Välj övningar med stöd i forskning som tar er till målet och se till att dessa övningar går att göra i arbetsvardagen. Utvärdera programmet så att ni vet om ledarskapsutbildningen ni satt ihop faktiskt passar just er organisation.

Ska vi sätta samman en anpassad version av vår ledarskapsutbildning för er organisation? Spana in vår utbildning till att bli tränartränare.