Vad vet både Joey Tribbiani och lyckoforskning om altruism?

I ett avsnitt av Friends bråkar Joey och Pheobe om altruism, där Joey hävdar att det inte går att göra något sant altruistiskt, eftersom man själv alltid mår bra av det. Pheobe vägrar att gå med på detta, och vill hela tiden göra snälla saker men märker att hon mår bra av det, trots att hon inte vill i sin strävan att visa på altruismens existens.

Det som utspelar sig här är ett fenomen som har visat sig i forskningen gång på gång: vi blir lyckligare av altruistiska handlingar, speciellt om vi får se reaktionen hos den vi hjälper eller är snäll mot. Att vara vänlig mot människor i sin omgivning, det gäller främlingar såväl som familj, ger ökad livstillfredsställelse och kan ge bättre självförtroende. Att knyta an är ett grundläggande behov hos människan, och vänliga handlingar ett utmärkt sätt att göra det på!

I Nicholas A. Christakis bok Connected (2009) lär jag mig att lycka sprids i sociala nätverk. Mina handlingar påverkar alltså inte bara mina vänner, utan även mina vänners vänners vänner. Enligt denna bok skulle jag alltså rent statistiskt kunna bli mer lycklig av att hänga i lyckliga nätverk, än om jag skulle få ex en löneförhöjning!

Detta med vänliga handlingar är något som www.6seconds.org har valt att ta vara på i sin kampanj Heartshine Week. Mellan 12-19 mars 2011 uppmanas användare av Facebook att åta sig att göra någonting snällt ex bjuda en främling på kaffe. För att maxa vänligheten uppmanas användarens kompisar på Facebook att donera pengar för varje gång den vänliga handlingen utförs. 100% av donationerna går till frivillighetsorganisationer, så att ännu mer “godhet” kan spridas. Om du är lockad att delta i denna multipla vänlighetsaktion, besök: http://heartshine.me/