Vad varje chef bör veta om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar, och kostnaden för den som är drabbad är ofta stor. Skammen likaså. Men det går att göra annorlunda. Att hjälpas åt att förändra.

Med utgångspunkt i sin bok ”Jag tror jag måste prata med någon” går Jenny igenom de vanligaste symtomen på psykisk ohälsa, hur du som chef eller medarbetare kan upptäcka och hjälpa någon som behöver det, och vad som är verksam hjälp.

Med Jenny Rickardsson

Om föreläsaren:

Jenny Rickardson är legitimerad psykolog och arbetar vid Karolinska Universitetssjukhuset, där hon behandlar och deltar i forskningsprojekt om terapiformen ACT för personer som lider av långvarig smärta. Som psykolog har hon bland annat jobbat med kriminella ungdomar inom sluten ungdomsvård. Sedan 2009 har Jenny varit en uppskattad föreläsare med expertkunskaper om inlärningspsykologi, lyckoforskning, grupper, ACT, psykisk ohälsa och beteendeekonomi.

 Se Jenny föreläsa på Beteendeterapeutiska föreningens årsmöte: