Tygla djurisk chef med tydliga mål

Min chef och VD är väldigt inkonsekventa i sin målsättning. Så fort de haft ett möte kommer min chef tillbaka med något nytt att fokusera på. Vi har försökt med en prioriteringslista men ingen följer den. När vi under en treveckorsperiod hade ett tydligt mål i mitt team hade vi väldigt kul och mådde bra. Jag misstänker att homo sapiens mår bra av mål. Nu skulle jag vilja veta varför och få tips på hur kan vi lyckas hålla oss till våra mål?

Socialpsykologen Jonathan Haidt har jämfört människan med en elefant som har en ryttare. Genom evolutionen delar vi funktioner med många andra djur: vi lever i flock, styrs av våra känslor och imiterar dem vi har runt oss. Vi är elefanter. Till skillnad från andra djur har vi även utvecklat ett tänkande som gör att vi kan föreställa oss en framtid och dirigera oss mot denna. Vi har elefantryttare.

Oftast bestämmer elefanten: vi går på känsla, vana och inspiration. Om det finns trösklar stannar elefanten gärna. En tråkig prioriteringslista kan få vilken elefant som helst att bromsa tvärt. Ett spännande mejl med en ny idé kan distrahera och väcka elefantens intresse. Det är bara när ryttaren tydligt kan visa vart vi ska som elefanten kan övertalas. Vi behöver mål.

Dessa mål måste vara specifika för att elefanten ska bli sugen på att röra sig. Ett abstrakt mål som “vi ska arbeta för nöjda kunder” kräver mycket tänkande för att förstå vad det innebär. Ett synligt mål i stil med “Vi ska få 90 procent nöjda kunder. På den här tavlan kan alla se hur vi ligger till” underlättar för elefanten. Kombinerat med ett konkret beteende i stil med “Fråga en kund om han eller hon är nöjd” gör att målet förvandlas från något luddigt i framtiden till något konkret som sker idag. Elefanten älskar saker som händer idag.

Hos er verkar elefanterna härska. Om ni ska underlätta för ryttarna att ta kontroll behöver ni bli tydliga gentemot elefanterna. Målet ni hade under er treveckorsperiod är ett bra första steg, kanske kan ni bryta ner det i ännu mindre delar. Veckomål, dagsmål eller prioriterade beteenden?

Lycka till med att ta kontroll över elefanterna!

Denna text kommer från en frågespalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa alla spalter här. Vill du ställa en fråga? Mejla den till oskar (@) psykologifabriken.se, skriv i kommentarerna eller säg hej på Twitter.