Två trendiga kulturnördar? Jenny Lindh och Mark Levengood. Foto: Sveriges Radio

Trendiga kulturnördar och psykologiskt välbefinnande

Innan jul gjorde vi ett experiment – vi bjöd in ett hundratal av våra läsare till att under två veckors tid prova att byta ut några minuter av sitt dagliga, slentrianmässiga smartphone-användande mot att göra små aktiviteter för att öva upp sin tacksamhetsförmåga och stärka relationer.

Det gav uppslag till något intressant – ett potentiellt samband mellan… trendiga kulturnördar och psykologiskt välbefinnande! Mer om det längre ner, men först några ord om vad de faktiskt gjorde i experimentet.

forelasnnigDe fick via mobilappen Viary utmaningar, vanor att träna på och insikter från forskningen. Tillsammans gjorde deltagarna 818 aktiva handlingar – saker som att skriva ner saker de var tacksamma för och visa uppskattning människor i sin närhet och hitta starka sidor hos vänner, kollegor och familj.

De som vill kunde också ge sig i kast med lite mer utmanande bonusuppdrag som krävde mer än bara några minuter med telefonen: att lyssna aktivt i samtal, prova ett knep för att lära känna människor i sin närhet mer på djupet – och testa att ha mobilen avstängd under en hel kväll.

Det var såklart fantastiskt att se hur mycket bra och värdefulla aktiviteter som ägde rum, men allra coolast var att se de aha-upplever som de lite mer utmanande uppgifterna genererade. Bland annat var det en deltagare som vände ett trist besök med dottern på sjukhuset till en fin och minnesvärd stund då han verkligen lyssnade på henne på ett nytt sätt och fick ta del av hennes tankevärld!

Detta var ju inte en vetenskaplig studie, utan framförallt ett experiment för att se om vi kunde få deltagarna att testa nya beteenden i sin vardag. Men vi kunde ändå inte låta bli att göra en liten för- och eftermätning. Vi använde samtliga frågor från Flourishing Scale – ett kort självskattningsformulär som syftar till att mäta psykologiskt välbefinnande och zoomar in på aspekter som optimism, meningsfullhet, relationer och självkänsla. Det visade ett signifikant resultat med en effektstorlek på 0.4 – vilket inte alls är pjåkigt (gränsen för “medelstor effektstorlek” brukar räknas vid 0.5). Dock måste man ju komma ihåg att vi inte hade någon kontrollgrupp – så vi kan ju inte vara säkra på att förändringen verkligen berodde på vårt lilla experiment. Kanske kände deltagarna överlag ett större psykologiskt välbefinnande för att de tagit sig två veckor närmare jul? :)

För att göra förmätningen lite roligare att fylla i blandade vi upp med ett antal påståenden om “livsstil och attityder”. På skoj testade vi om det fanns några samband mellan hur man svarade på dessa frågor och vilken poäng man fick på Flourishing Scale i förmätningen.
Det visade sig att det fanns ett signifikant positivt samband mellan en hög poäng på flourishing scale – och dessa tre påståenden:

• I min bekantskapskrets är jag en “trendsetter”.
• Jag kommer sannolikt ge ut en självbiografi i framtiden.
• Det skär i hjärtat när jag tänker på hur mycket fantastisk, smal kultur det finns som aldrig når ut till den breda massan.

Min tolkning blir följaktligen: de trendiga kulturnördarna med skrivardrömmar och höga förhoppningar om att leva ett minnesvärt liv visade sig alltså ha ett särskilt högt psykologiskt välbefinnande! Jag måste genast höra av mig till den fantastiska bibliotekarien Jenny Lindh – känd från SVT:s Babel och DN:s “Fråga bibliotekarien” och höra vad hon tror om saken. :)

Alldeles strax kommer vi bjuda in till ett nytt experiment på ett annat tema, så håll utkik!