Tre snabba med Todd Henry

Vi på Psykologifabriken tror att de flesta kan utvecklas betydligt mer än vad de gör idag. Utveckling enligt oss sker genom små konkreta beteenden man utför varje dag. Här på bloggen lyfter vi då och då upp personer vi inspireras av för att höra hur de arbetar med sin egna utveckling.

Hur har du tagit kunskaper från ditt eget fält, kreativitet, och tillämpar dem i din vardag?

Att förstå hur jag ska tillämpa kunskaperna har förändrat i princip allt för mig. När jag förstod att en mer strukturerad tillvaro kunde leda till både kreativitet och produktivitet, kunde jag anpassa och förändra mina dagar, mitt arbete och även mitt tänkande. På så sätt kan jag bättre hantera de problem jag försöker att lösa.

Vad har förändringarna lett till?

Mitt område är ju kreativitet och jag upplever nu en större stabilitet, trots att ämnet är så abstrakt. Jag vet att det finns vissa vanor jag kan återkomma till, som en källa till inspiration och insikt. Det är otroligt värdefullt att ha en startpunkt och mina vanor och struktur fungerar ju på detta sätt.

Både Accidental Creative och Psykologifabriken är övertygade om att kreativitet på många sätt handlar om att utföra beteenden. Finns någon enkel beteendeförändring en person kan göra för att bli mer kreativ?

Oj, det finns massor. En enkel sak är att planera in tid i vardagen för att göra saker som triggar just din kreativitet. Sätt av tid morgon och kväll för att vara nyfiken, ställa frågor och leka med idéer. Att läsa inspirerande material och vara tacksam för det faktum att man alltid har möjlighet att vara kreativ. Joseph Campbell kallade det för att finna sin “saliga station” och jag tror att detta är bland det viktigaste för att kunna hålla uppe sin nyfikenhet och sitt intresse för det man vill skapa.

Todd Henry är författare till boken, och talare i podcasten, The Accidental Creative som visar hur kreativitet är någonting man gör – inte någonting man är. Vill du veta mer om hur du kan bli mer kreativ, se vad Psykologifabriken erbjuder för tjänster