Tre snabba med Henrik Berggren, skaparen av Readmill

Vi på Psykologifabriken tror att de flesta kan utvecklas betydligt mer än vad de gör idag. Utveckling enligt oss sker genom små konkreta beteenden man utför varje dag. Här på bloggen lyfter vi då och då upp personer vi inspireras av för att höra hur de arbetar med sin egna utveckling.

1. Ge oss ett exempel på något område där du känner att du verkligen utvecklats personligen – och beskriv hur du numera beter dig annorlunda än vad du gjorde tidigare!
Readmill är första gången jag byggt upp ett team för att bygga en produkt och det har varit, och är, en väldigt roligt samt lärande process. Jag har utvecklats otroligt mycket när det gäller hiring, intern kommunikation, ge och ta feedback och motivation. Framförallt handlar det om att sätta rätt förväntningar, det vill säga att vara tydlig med hur vi borde jobba för att komma framåt med både teamet och produkten. Det är väldigt viktigt från första intervjun till performance reviews.

2. Vad tycker du att den här förändringen hos dig själv resulterat i?
Jag har blivit tydligare och enklare att förstå. Men saker blir också klarare såsom roadmap, mål och hur vi bygger saker. Även min personkännedom har förändrats, på något sätt är man numera mer immun mot bullshit.

3. Om någon av våra läsare skulle vilja utvecklas på samma sätt – vad skulle de kunna testa att göra annorlunda i sin vardag redan i morgon?
Starta ditt eget företag :) För mig är det enklaste sättet att lära sig någonting är att göra det, utvärdera och göra om.

Henrik Berggren har skapat Readmill, ett helt nytt sätt att läsa böcker. Med Readmill blir läsning av e-böcker en social upplevelse. Flera på fabriken läser böcker via Readmill, ta en titt på tjänsten och se vad vi läser just nu.