Tony Soprano metakommunicerar – i stället för att slå hål i väggen

Maffiabossen Tony Soprano och hans hustru Carmela lyckas inte alltid i sin kommunikation kring problem i relationen. Psykologifabriken lät paret testa på den amerikanske psykologiprofessorn Jeremy Safrans metod relationell terapi. Kanske kan färdigheter i metakommunikation minska risken att dispyterna slutar med att Tony slår hål i köksväggen?

Upplever du att du alltid hamnar i olösliga konflikter med nära och kära? Eller flyter alla dina relationer på utan minsta gruskorn i maskineriet? Hur våra relationer fungerar är viktigt för vårt välbefinnande. Även i psykoterapirummet skapas en relation och denna har visat sig spela stor roll för hur behandlingen fungerar. Den relationella terapeuten Jeremy Safran arbetar just med att utforska de eventuella problem som uppstår mellan honom själv och klienten för att uppnå förändring.

Den amerikanska psykologen och professorn besökte den 19 mars Stockholm för att presentera sin teori om relationell terapi. Safran har i sitt arbete fokuserat på terapirelationen och de problem som uppstår i den. Han menar att ett gemensamt utforskande av dessa relationsproblem i stunden ger en möjlighet till förändring hos klienten. Att klienten tillsammans med terapeuten kan utforska relationen ger insikt i egna relationsbeteenden och en ny upplevelse av att vara i en relation.

Hur kan Safrans tankar hjälpa oss i vår strävan efter goda relationer? En av nycklarna är att i stunden berätta om sin upplevelse om vad som just nu pågår i relationen, metakommunicera. För att kunna göra detta på ett bra sätt bör man gå in i möten med en nyfikenhet och utan förutfattade meningar, varje situation är unik. Ett annat förhållningssätt som är viktigt i utforskandet av relationen är att vara medvetet närvarande i samspelet – att i stunden uppmärksamma, men inte värdera, de tankar och känslor som väcks.

Så, var kommer dessa principer in i vår vardag? För det första, motsättningar uppstår i alla relationer så var inte rädd för dem. Att tillsammans gå igenom och lösa en konflikt kan stärka och utveckla relationen. Istället för att i tystnad gå runt och irritera dig på din partner försök att vara öppen för din upplevelse, och tala om det du känner i stunden. Försök att göra dig fri från tidigare dispyter och var nyfiken på hur du och din sambo upplever just denna situation.

Och hur kan det se ut i praktiken? Vi använder Tony och Carmella Soprano som exempel:

Scenen inleds med en Carmela och Tony diskuterar det faktum att Tony träffar kvinnor på sidan av sitt äktenskap. Tony menar att Carmela visste vad hon gav sig in i när hon gifte sig med honom och till skillnad från hennes tidigare pojkvänner kan han ge henne ett lyxigt liv…

Carmela: Du lyssnar ju inte på mig. Du tror att det bara handlar om materiella ting för mig.
Tony: Var det jag som tvingade på dig all den här skiten (tittar sig omkring i rummet)!? Allt du behöver för att vara nöjd är smycken och kläder…
Carmela: Du är så elak…!

Efter denna inledning berättar Carmela om att hon har haft romantiska fantasier om en annan man. Tony blir då starkt provocerad och ger uttryck för detta genom att slå hål i väggen och skrika åt Carmela. Motsättningen i Carmela och Tonys relation blir allt tydligare…

Utifrån Safrans teorier om hur man kan hantera motsättningar i relationer skulle Carmela, istället för att dras med i och agera utifrån känslor av besvikelse och ilska, kunna stanna upp, bli medveten om och metakommunicera kring vad hon upplever i relationen just nu. Då skulle ordväxlingen kunna sluta såhär:

Carmela: Du lyssnar ju inte på mig. Du tror att det bara handlar om materiella ting för mig.
Tony: Var det jag som tvingade på dig all den här skiten (tittar sig omkring i rummet)!? Allt du behöver för att vara nöjd är smycken och kläder…
Carmela: Vänta ett tag… Jag upplever att jag fastnar i en känsla av att jag vill provocera dig, nästan förolämpa dig för att jag inte känner mig förstådd… Jag tror att det handlar om att jag känner mig lite besviken på dig, eller ledsen, kanske arg, men jag vet inte riktigt. Det blir som om vi bara fortsätter angripa varandra och jag kan inte riktigt förstå varför…?

Det är givetvis omöjligt att förutsäga hur Tony skulle reagera på denna kommentar, men det är svårt att föreställa sig att det skulle orsaka två hål i väggen. Förhoppningen är att detta sätt att beskriva det som händer, utifrån Carmelas upplevelse, ger en öppning för att gemensamt utforska de motsättningar som finns mellan dem och därmed kunna lösa dessa.

Text: Emil Holmer, Sara Börjesson, Elinor Sjöns och Lisa Beinoff.
Emil Holmer bloggar till vardags på Mentalisering.se