Teambuilding hela tiden på Scania

Teambuilding är något som de flesta chefer förstår är viktigt, men hur gör man? Vanliga sätt är att göra mysiga aktiviteter ihop, så som att gå ut och bowla eller boka en gemensam skidresa. Detta är visserligen trevligt, men vill man att teamet faktiskt ska utvecklas pekar forskningen på att det krävs helt andra typer av insatser. Så hur gör man om man vill ha teambuilding som funkar och som bygger på forskning? Gör som Scania!

Teambuilding hela tiden

Att få ett team att samarbeta effektivt handlar om mer än att gå på middagar ihop. Evidensbaserad teambuilding bygger på forskning om vilka principer som utgör effektiva team. Att omsätta dessa principer i handling kräver kontinuerlig träning för teamet. “Vi ligger på teknikens yttersta framkant och håller på att forma hur framtidens industri kommer att se ut.” Det säger David Chauca, gruppchef på den del av Scania IT som arbetar med att digitalisera Scanias tillverkning. Som många andra chefer brottas David med att leda ett team vars arbetsuppgifter ständigt förändras. Han har insett att lösningen är kontinuerlig teambuilding.

Habitud som verktyg

Sedan drygt ett halvår tillbaka använder David Chauca Habitud som ett verktyg för kontinuerlig teambuilding. “Ska man vara ett modernt och förändringsbenäget företag behöver man hålla fokus på människorna som ska göra omställningen. Det måste ske i vardagen för att teamet ska utvecklas kontinuerligt. Men som teamchef hinner man inte hitta på en egen lösning för teambuilding på egen hand.“ På så sätt underlättar Habitud för David i vardagen. “Vi har tillgång till massor av grupputvecklingsmodeller och har av och till halvdagar med grupputveckling. Det är engagerande då, men sedan släpper man det. Men det funkar ju inte – man behöver ett kontinuerligt sätt att arbeta med dessa frågor. Habitud är ett väldigt bra sätt att hålla teamutvecklingen levande.“

20-30 minuter per gång

David Chauca fick kännedom om Habitud redan 2015 och har följt tjänstens utveckling sedan dess. Han hittar de nya träningstipsen via Twitter och Habituds hemsida. David har en idé om hur han vill att teamet ska utvecklas och väljer ut träningstips utifrån det. Varannan vecka är det gruppmöte, och då inleder han mötet med 20-30 minuters diskussion utifrån ett träningstips.

Uppskattade träningstips

“Ett träningstips som vi gjorde nyligen var Hur vill du bli utskälld. Den var rolig, för flera av oss reagerade initialt med att vi inte vill bli utskällda. Men så kom vi på att vi ju visst vill få höra när saker gått fel, så länge det sker på ett bra sätt.” Att prata om korrigerande feedback är ett viktigt och känsligt tema. David beskriver att Habitud erbjöd ett avdramatiserat sätt att prata om ämnet och som gjorde det möjligt att fortsätta lyfta de här frågorna spontant i den löpande verksamheten.

Starkare sammanhållning

Träningen är uppskattad av gruppen och ger resultat. David och hans team har arbetat med Habitud på sina gruppmöten sedan ett halvår tillbaka. “Jag har fått väldigt god respons från gruppen. Vi har fått en starkare sammanhållning och högre trivsel, tycker jag. Vi har fått en ökad öppenhet och har på så sätt blivit effektivare. Ska vi lyckas med de utmanande uppgifter vi har, då behöver vi mycket fokus på gruppen.”

Hur kan du komma igång?

Så vad kan vi lära oss av David Chauca? Nästa gång ni planerar er teambuilding, diskutera inte bara om ni ska bowla eller åka skidor. Se också till att ni tränar gruppen i vardagen. Då har ni teambuilding hela tiden! Hör av dig till team@psykologifabriken.se om du vill få en demo av Habitud Pro.