Psykologifabrikens blogg

Poster taggade uppskjutande

På ålderns höst

Ett av de mest intressanta fynd som har framkommit i forskning kring prokrastinering handlar om att problem med uppskjutande tycks avta med stigande ålder. Undersökningar visar bland annat att den grupp som har allra störst svårigheter att komma till skott består av studenter på universitet och högskola. Närmare hälften av denna population har stora och […]

Läs mer →

Perfektionism och prokrastinering

Den vanligaste definitionen av prokrastinering handlar om att vi gör ett medvetet val att ägna oss åt något annat än det vi borde trots vetskapen om att det kan rendera i negativa konsekvenser. I många vardagliga sammanhang kan det däremot finnas andra faktorer som gör oss benägna att lägga vårt arbete åt sidan. Det handlar […]

Läs mer →

Att lyckas med nyårslöften

Tidningen Expressen och Sveriges Radio intervjuade nyligen mig om nyårslöften och i vilken utsträckning vi lyckas hålla dem. Precis som jag har skrivit i ett tidigare blogginlägg finns det forskning som visar att det faktiskt fungerar att avge ett löfte inför det nya året, åtminstone om det föregås av en del förberedelser. John Norcross, professor i […]

Läs mer →

Bakomliggande faktorer

En vanlig frågeställning när det kommer till prokrastinering handlar om huruvida det finns några bakomliggande faktorer som kan förklara varför olika individer har olika svårt att komma till skott. Psykologisk forskning kring uppskjutande har dessutom i större utsträckning fokuserat på att undersöka individuella skillnader, exempelvis ålder, kön och personlighetsdrag, än vilka åtgärder som kan tänkas […]

Läs mer →

Smart målsättning

När det gäller människors målsättning är det förmodligen få saker som är så kända och har fått en lika stor spridning som verktyget SMART. Denna akronym, där varje bokstav motsvarar en av beståndsdelarna i att skapa användbara mål, är ett populärt verktyg bland alltifrån psykologer och konsulter till dietister och personliga tränare. Grundprincipen är att […]

Läs mer →

Implementation intentions

En vanlig fallgrop när det kommer till att få saker och ting gjorda i tid handlar om svårigheten att minnas när vi ska komma till skott. Utan någon form av påminnelse om när, var och hur vi ska agera är risken stor att vi ägnar oss åt annat än det vi borde. För att lättare […]

Läs mer →

Mentala målbilder

Drömmar och visioner utgör en återkommande källa till glädje och inspiration i livet. Genom att fantisera om en tillvaro olik vår egen kan vi glömma bort vardagens tristess och hitta den drivkraft som krävs för att åstadkomma en förändring. En vanlig form av drömmar går under benämningen mentala målbilder, vilket handlar om att visualisera för […]

Läs mer →

Goda intentioner

En vanlig föreställning om prokrastinering består av tanken på att människor som har svårigheter att komma till skott saknar tillräcklig drivkraft eller tydliga ambitioner. I alltför många sammanhang betraktas individens bekymmer att fullfölja sina uppgifter som ett tecken på bristande framåtanda. Istället för att undersöka vilka faktorer som förorsakar problem hamnar fokus lätt på personlighetsdrag […]

Läs mer →

Förbered ditt nyårslöfte

Tidningen Filter intervjuade nyligen mig på temat att hålla sina nyårslöften. Frågeställningen var huruvida det verkligen fungerar att lova sig själv bot och bättring på randen till ett nytt år, eller om det endast är något som vi sedan bittert kommer att ångra. De flesta människor har förmodligen prövat att använda sig av nyårslöften, ofta […]

Läs mer →

Dedicerade arbetsplatser

Det finns få saker som är så effektiva i att tämja prokrastinering som förutsägbarhet. Genom att skapa hållbara rutiner i vår vardag minskar vi utrymmet för ursäkter och undanflykter, något som minskar risken för uppskjutande. För att åstadkomma detta gäller det dock att lära sig göra samma sak vid samma tidpunkt så att vi agerar […]

Läs mer →

Produktiv prokrastinering

I de flesta fall brukar prokrastinering betraktas som något negativt, inte minst i de fall då det går ut över våra förutsättningar att fullfölja mål och ambitioner. I den uppmärksammade boken The Art of Procrastination av John Perry, professor emeritus i filosofi vid Stanford University i USA, presenteras dock ett alternativt förhållningssätt till prokrastinering som visar […]

Läs mer →

Att arbeta på låtsas

“Jag ska bara…” utgör ett bevingat citat från Gunilla Bergströms berättelser om Alfons Åberg och har nästan blivit blivit synonymt med att ägna sig åt något annat än det man borde. På sätt och vis fångar det även själva kärnan i prokrastinering, det vill säga vår benägenhet att sysselsätta oss med en aktivitet som egentligen inte […]

Läs mer →