Psykologifabrikens blogg

Poster taggade uppskjutande

Dansa på deadline – Distraktioner

En vanlig anledning till att vi prokrastinerar är att vi blir avbrutna i vårt arbete. Inte sällan rör det sig om telefonsamtal eller att personer i vår omgivning vill oss något. Problemet med detta är att en stor del av vår arbetstid ägnas åt annat än det vi borde, vilket väldigt lätt leder till en […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Slut på energi

Den vanligaste orsaken till att vi väljer att skjuta upp något är att vi inte orkar ta itu med det vi har planerat. Undersökningar av studenter visar att så många som 28 procent prokrastinerar på grund av bristande energi. Trötthet och orkeslöshet kan därmed vara av lika stor betydelse för vår förmåga att fullfölja våra […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Belöna ditt arbete

Att enbart belöna sig när man når sina mål räcker inte alltid för att vi ska bli tillräckligt motiverade i vårt dagliga arbete. För att kunna ta sig igenom perioder av tristess och obehag gäller det även att vi regelbundet belönar oss för våra prestationer. De flesta människor har dock för vana att belöna sig […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Realistisk målsättning

Ett vanligt problem när det gäller att formulera mål är svårigheten att göra en realistisk bedömning av vilken insats som krävs. När vi ska uppskatta hur mycket tid och möda som behövs för att bli klar utgår vi i första hand från tidigare erfarenheter av att jobba med liknande uppgifter. Tyvärr är det en ganska […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Prokrastinering

Ordet prokrastinering har gjort en snabb karriär i det svenska språket, sannolikt för att det behövs. Det har hämtats från engelskans procrastination som i sin tur härstammar från latinets pro crastinus (till morgondagen). Men att prokrastinera betyder inte bara att man skjuter upp något till i morgon – ordet har också en negativ klang. Det […]

Läs mer →

Så jobbar produktivitetsexperterna

Om två veckor släpper vår psykolog Alexander Rozental och vår tidigare redaktör Lina Wennersten sin bok om uppskjutande – Dansa på deadline – och det vill vi såklart uppmärksamma! Vi kommer därför publicera korta utdrag från boken under de kommande veckorna, men vi börjar det hela med en kort liten intervju med författarna. Jag ville […]

Läs mer →

Gott nog

Vanligtvis beskrivs prokrastinering likt ett irrationellt beteende som kan få olika former av negativa konsekvenser för individen och dess omgivning. Förutom att uppgiften i sig  brukar påverkas kan uppskjutande också leda till konflikter med nära och kära, sämre prestation, liksom mer stress och vånda. Det gäller dock samtidigt att vara medveten om att prokrastinering befinner […]

Läs mer →

Stressad av uppskjutande

Att skjuta upp sina uppgifter och åtaganden är sällan förknippat med lugn och ro. Beteendet leder istället till en hel del stress och oro över att hinna klart det som behöver slutföras. Trots detta är det vanligt att uppskjutandet fortsätter, ibland med stora konsekvenser för sina prestationer och sitt välbefinnande. Prokrastinering, att regelbundet förhala utförandet […]

Läs mer →

Hitta motivationen

Tidigare i veckan medverkade jag i programmet Kropp och själ i Sveriges Radio. Tillsammans med Liria Ortiz, leg. psykolog och expert på motiverande samtal, diskuterade vi vilka faktorer som påverkar vår motivation och svarade på lyssnarnas frågor. Bland annat pratade vi om varför det är så svårt att komma till skott med sina studier, vad som […]

Läs mer →

En gnutta sund pessimism

Att inte lita på sin egen förmåga att klara av en uppgift leder lätt till att vi lägger den åt sidan. Istället för att ge oss i kast med det vi borde tvivlar vi på oss själva och ägnar oss åt aktiviteter som upplevs enklare eller bidrar med en större tillfredsställelse. En alltför låg förväntan att […]

Läs mer →

Affirmationer fungerar inte

En alltför låg tilltro till sin egen förmåga kan ofta sätta käppar i hjulet för våra möjligheter att komma till skott med uppgifter i vår vardag. En vanlig anledning till prokrastinering stavas nämligen pessimism, det vill säga en låg förväntan att klara av det vi har framför oss. Utan en tillräcklig tilltro till oss själva […]

Läs mer →