Psykologifabrikens blogg

Poster taggade uppskjutande

Samhällsutvecklingens baksida

Inom psykologisk forskning kring prokrastinering har det länge varit av intresse att ta reda på hur många människor som har svårt att komma till skott med saker och ting i sin vardag. En anledning till detta beror på antagandet att andelen personer som drabbas av dessa problem ständigt ökar, något som framförallt har observerats av […]

Läs mer →

Intervju i Vetenskapsradion Forum

Sveriges Radio intervjuade nyligen mig med anledning av den behandlingsstudie för prokrastinering som för närvarande genomförs i samarbete med Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. I inslaget diskuteras bland annat skillnaden mellan ett mer alldagligt uppskjutande och de större problem som prokrastinering ofta medför, liksom vilka åtgärder som har visat sig fungera […]

Läs mer →

Teknologins baksida

De senaste decenniernas teknologiska utveckling har inneburit stora förändringar i hur vi lever våra liv. Tillgången till moderna kommunikationsmedel har bland annat bidragit till nya sätt att genomföra uppgifter och bibehålla kontakten med vår omgivning. Genom sådana uppfinningar som dator, internet och smarta telefoner är det numera möjligt att sköta en allt större del av […]

Läs mer →

Hur länge är du fokuserad?

De flesta uppgifter i vår vardag kräver ett stort mått av koncentration för att kunna utföras på ett bra sätt. Det gäller alltifrån att arbeta med ett projekt på jobbet, att ägna sig åt sina studier, eller att sortera bland våra papper i hemmet. För att kunna fullfölja dessa saker krävs det att vi kan […]

Läs mer →

Träna bort ditt uppskjutande

Få saker är så viktiga för att upprätthålla ett gott fysiskt och psykiskt välbefinnande som att hålla sig aktiv. Genom att ägna sig åt regelbunden träning och hålla igång i vardagen ser vi till att undvika många kroppsliga besvär, samtidigt som vi också kan förebygga stress och mental ohälsa. Just nu pågår bland annat behandlingsstudien Actua vid […]

Läs mer →

Världens första behandlingsstudie av prokrastinering

I slutet på augusti informerade vi om ett nytt och spännande forskningsprojekt som äger rum i höst – Prokrastinera. I ett samarbete mellan Alexander Rozental, leg. psykolog på Psykologifabriken, samt Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet, prövas för första gången en internetbaserad självhjälpsbehandling för personer som har stora svårigheter att komma till skott med […]

Läs mer →

Mindre uppskjutande med ett städat skrivbord

En av Psykologifabrikens favoriter när det kommer till att få oss att bli mer effektiva på jobbet heter David Stiernholm. Med målet att hjälpa människor frigöra mer tid utbildar han grupper och medarbetare i hur de ska åstadkomma ordning och struktur i sitt arbete. Det kan exempelvis handla om hur du skapar en bättre tidsplanering, eller hur […]

Läs mer →

Vill du medverka i en behandlingsstudie?

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende. Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå […]

Läs mer →

Att skjuta upp eller inte skjuta upp

Tidningen Icon Magazine intervjuade nyligen mig med anledning av en artikel som handlar om våra svårigheter att fatta övervägda beslut. Utgångspunkten var att ta reda på varför människor ofta väljer kortsiktiga lösningar framför långsiktiga mål. Inom psykologisk forskning skulle detta benämnas som prokrastinering, det vill säga vår benägenhet att skjuta upp något på framtiden. För […]

Läs mer →

Flexibilitet är inte detsamma som effektivitet

“Du är väl flexibel, gamle vän?” frågade nyligen Annika Ström Melin, ledarskribent på Dagens Nyheter. I ett kort inlägg beskriver hon en ny trend inom svenskt arbetsliv kallat aktivitetsbaserat arbete. Principen bygger på att göra sig av med traditionella kontor till förmån för ett mer flexibelt sätt att jobba. Framförallt involverar detta att byta ut […]

Läs mer →

Sommarrepriser: Tips för att arbeta smartare — skippa kontorslandskapet

Få saker inom arbetslivet har fått en sådan spridning som det öppna kontorslandskapet. Ända sedan introduktionen på 1950-talet har detta sätt att arrangera en arbetsplats varit omåttligt populärt, inte minst bland arbetsgivare som hoppas att det ska leda till såväl förbättrad kommunikation som ökad produktivitet bland sina anställda. Alltmer forskning inom psykologins område börjar dock […]

Läs mer →